New York: Ceremoni avslutade röjningsarbetet

Publicerad:
Uppdaterad:

Nu börjar återupp-byggnaden av södra Manhattan

NEW YORK

Den sista båren, draperad i en amerikansk flagga, bars ut från Ground zero på torsdagsmorgonen.

Båren var tom för att hedra de många döda vars kvarlevor aldrig hittades i ruinerna efter World Trade Center.

Ceremonin innebar också början på den smärtsamma processen att åter bygga upp södra Manhattan.

Avslut Uppröjningsarbetet vid Ground Zero på Manhattan avslutades på torsdagen med en minnesceremoni. Den sista stålbalken som stod upp efter raset transporteras här bort från området.
Foto: Reuters
Avslut Uppröjningsarbetet vid Ground Zero på Manhattan avslutades på torsdagen med en minnesceremoni. Den sista stålbalken som stod upp efter raset transporteras här bort från området.

Exakt 29 minuter över tio klämtade brandkårens silverklocka vid kratern som nu rensats och tömts på de ofattbara resterna av tvillingtornen efter terrorattacken mot New York den 11 september.

Klockslaget var valt då det representerade det fasansfulla ögonblicket när det norra tornet föll samman.

Den sista stålbjälken fördes bort till ljudet från säckpipor vars melodier allt för ofta hörts vid de hundratals begravningarna i New York veckorna efter terrordådet.

Sedan marscherade brandmän, poliser och röjningsarbetare upp för rampen och ut från Ground zero för sista gången.

Arbetet redan igång

Därmed övergick fokus på vad som ska ersätta tomrummet.

Meningarna om framtiden för Ground zero är mycket blandade. Marken ägs av New Yorks hamnmyndighet Port Authority, som också sköter regionens flygplatser samt pendeltåg. Men de två tornen hade hyrts ut på ett 99 år långt kontrakt och fastighetsägaren Larry Silverstein har också rätt att påverka beslutet. Samtidigt har New Yorks ledning lovat att stadens befolkning ska få vara med i beslutsprocessen och att man speciellt tänker lyssna till de anhörigas åsikter.

Arbetet har dock redan satts igång, arkitektfirman Beyer Blinder Belle har ombetts att ta fram en stadsplan för området. Arkitekterna ska rapportera till kommittén Lower Manhattan Development Corporation som skapats för att granska uppbyggnaden.

Osäkert om återuppbyggnad

Det första problemet är att enas om hur minnet av de döda ska hedras genom ett monument eller en minneslund. Samtidigt har New Yorks borgmästare klargjort att han vill att både kontor och bostäder byggs i området för att återskapa en vardag på södra Manhattan.

Den andra kontroversiella frågan gäller om de två 110 våningar höga tornen ska byggas upp igen. Många New York-bor anser att det skulle utgöra ett bevis för att man inte har gett vika. Men farhågor finns om att ett nytt World Trade Center skulle provocera ytterligare terrordåd.

Dessutom anser kritiker att World Trade Centers byggnader egentligen var fula och sterila.

Ett grundläggande krav från panelen av arkitekter och planerare är att området måste få en människovänlig kvarterskänsla, även om de nya byggnaderna lär bli höga.

-New York är en stad som handlar om liv, inte död. Därför måste vi återvinna livet här på södra Manhattan, sade Sam sedan den sista ambulansen långsamt lämnat Ground zero med den tomma båren.

Grim Berglund/TT

Publicerad: