Pojkarna är psykopater

NYHETER

Forskare dömer ut vården av unga kriminella

Mer än hälften av alla pojkar på paragraf 12-hem är psykopater.

Men de behandlas som om problemen vore sociala och begår nya brott.

– Det är skandal när man tänker på att varje person kostar minst 3 000 kronor om dagen, säger Anna Dåderman, forskare och psykolog på Stockholms universitet.

Enligt avhandlingen återfaller 80 procent av pojkarna inom 1,5 år efter behandlingstiden. Vården kan betraktas som ett misslyckande enligt Dåderman, och det främsta ansvaret bär Statens institutionsstyrelse.

– Eftersom de skyller på att sociala faktorer som segregation, skilsmässor eller arbetslöshet orsakat problemen blundar man för personlighetsstörningar och avvikelser. Med felaktiga resurser är paragraf 12-hemmen en belastning för samhället, säger hon.

Anna Dåderman har intervjuat 55 kriminella pojkar på fyra LVU-hem. I dag får de psykosocial behandling, till exempel miljöterapi.

”Orimligt”

Hon uppskattar att 60 procent av alla pojkar på hemmen i stället borde klassas som psykopater. I dag har de inte fått någon diagnos över huvud taget.

– Nu gör man inga diagnoser på minderåriga utan inväntar hur pojkarna utvecklas. För mig verkar Anna Dådermans påstående orimligt och stämmer inte med den verklighet jag lever i, säger Staffan Linder, institutionschef på paragraf 12-hemmet Ryds Brunns skola där pojkar mellan 13 och 17 år vårdas.

Han medger att vissa av ungdomarna visar ”psykopatiska” drag, men att det även finns yttre faktorer som skapar problem.

Bakgrunden till att psykopati utvecklas är okänd och det anses i dag vara omöjligt att behandla vuxna psykopater.

Men Anna Dåderman tror att de psykopater som får en diagnos i unga år kan komma att fungera socialt. Deras frihet bör också begränsas.

Annars kommer en stor del av pojkarna att återfalla i brott och hamna inom rättspsykiatrisk vård eller på fängelse, tror hon.

Diagnos viktig

– Man har velat begrava psykopatibegreppet men har missat hur viktigt det är med en riktig diagnos. När man vet det bör man kanske inte ha så stora förhoppningar om rehabilitering utan satsa mer på behandlingsforskning om psykopater, säger hon.

Annika Sohlander