Riksrevisorerna sparkas inte

NYHETER

Konstitutionsutskottets ordförande Andreas Norlén och dess vice ordförande Björn von Sydow håller presskonferens med anledning av dagens extrainsatta KU-möte.

– Vi gör den bedömningen att det inte finns skäl att entlediga någon av riksrevisorerna, säger Andreas Norlén.

Utfrågningen av de tre riksrevisorerna har gett värdefull information för KU:s fortsätta arbete, säger Norlén.

TT