Här övar amerikanska marinkåren på Utö

1 av 11

avJohn Granlund

NYHETER

utö. Här övar amerikanska marinkåren på Utö i Stockholms skärgård.

Den tilltänkta fienden: tungt beväpnade irreguljära grupperingar som belägrat ön.

– Vi har övat våra färdigheter och vi står redo att sätta dem i användning om vi skulle bli ombedda, säger chefen för Natostyrkorna i Europa, James Foggo.

Sedan i lördags är Utö i Stockholms skärgård en krigsskådeplats och centrum för den natoledda övningen Baltops 2016.

Kring ön cirkulerar örlogsfartyg av olika slag, stridsbåtar, svävare, ubåtar och i luften stridsflyg från flera nationer.

"Hur bra som helst"

Det fiktiva scenariot går ut på att en kompetent och tungt beväpnad irreguljär stridsstyrka har besatt Utö och terroriserar lokalbefolkningen. Uppgiften för övningsdeltagarna - som i krigsspelet har ett FN-mandat på sin sida - är att driva bort styrkorna från den svenska skärgården, förklarar chefen för Natostyrkorna i Europa James Foggo, som leder övningen.

– När du sätter upp en övning av den här storleken så vill du låta dina styrkor möta en motståndare som är kapabel att utmana Natoalliansen från att göra dess jobb. Och det är att försvara framåt, att avskräcka, att upprätthålla frihet och demokrati i alla nationer kring Östersjön. Därför upprättade vi ett scenario med en väldigt kraftfull irreguljär styrka som gör saker som vi inte förväntar oss, säger James Foggo.

På en kulle mitt i Försvarsmaktens övningsfält på Utö ligger en grupp amerikanska marinkårssoldater och trycker tillsammans med några kollegor från svenska amfibieregementet i Berga.

– Svenskarna har varit hur bra som helst att jobba med. Alla typer av problem som uppstått har vi löst tillsammans, säger korpral Lance Dooley från North Carolina.

Övningen skuggas av Ryssland

Tunga skott från beskjutningen – skotten är dock lösa – dånar över skärgårdslandskapet och i luften surrar amerikanska helikoptrar. I terrängen rör sig marinkårens bepansrade amfibiefordon som kan förflytta sig både på land och i vatten.

Fram till för fyra år sedan var Ryssland också delaktiga i Baltops-övningen som hållits i flera decennier. Men sedan 2013 har landet inte deltagit över huvud taget.

Men Ryssland är ändå närvarande. Ute till havs ligger 1-2 ryska spionfartyg, uppger övningschefen från Nato, James Foggo.

– Det här året har vi sett något mindre aktivitet jämfört med förra året. Den aktivitet vi har sett är en till två ryska spaningsfartyg som ligger ute i Östersjön just nu och skuggar övningen. Men vi är okej med det för vi är helt transparenta. Vi har till och med publicerat övningsschemat på nätet, säger han.

"Komplicerad hotbild i Östersjön"

På politisk nivå har Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov fördömt övningen och sagt att det ska komma ett "svar" från ryskt håll. Det kommenterar James Foggo så här:

– Han är välkommen att ha sin åsikt. Vi är här och arbetar med Sverige och Finland för att öka säkerheten i Östersjön av en rad anledningar, ekonomisk, fysisk och militär säkerhet, så att det är säkert för alla, så att alla kan fortsätta att fungera som suveräna demokratiska stater och det tror jag är i Rysslands intresse också, säger James Foggo.

På plats på Utö är också nytillträdde marinchefen konteramiral Jens Nykvist som tidigare varit ubåtschef och chef för första ubåtsflottiljen. Han säger att övningar som Baltops har en direkt påverkan på säkerheten för svenskt vidkommande.

– Det är en komplicerad hotbild som är i Östersjön och vi ser en ökad aktivitet i området. Det vi gör nu är att öka vår närvaro till sjöss så mycket vi kan och att öka vår operativa förmåga. En del i det är att genomföra övningar som Baltops.

"Imponerande uppvisning"

James Foggo vill inte uttala sig om hur Nato bedömer situationen i Östersjön för tillfället och betonar i stället att det råder fred i Östersjön.

– Vi är här för att avskräcka den som kan tänkas ta en aggressiv hållning mot våra vänner och allierade i Östersjöregionen. Och en del i det avskräckandet kommer från storleken och kapaciteten av de här styrkorna. Vi pratar om 45 fartyg, 5 000 sjömän och marinkårssoldater, 70 stridsflyg. Det är en imponerande uppvisning av styrka och kapacitet som enligt min enkla mening inte kan matchas av någon annan allians i hela världen. Jag tror att det skickar ett starkt budskap.

– Om det någonsin skulle uppstå en kris här kan vi slå oss samman och agera som en professionell stridsstyrka utan att behöva spendera en vecka med att öva i förväg. Nu har vi övat våra färdigheter och vi står redo att sätta dem i användning om vi skulle bli ombedda att göra det, säger James Foggo.

ARTIKELN HANDLAR OM

USA

Nato