MP: Satsa på brobyggare i skolan

NYHETER

Lärarnas riksförbund: ”En bro behöver starka brofästen”

1 av 2 | Foto: Gustav Fridolin sommartalar i Vittsjö.

I skolor i utsatta områden där segregationen slår som hårdast vill Miljöpartiet införa brobyggartjänster, sade språkröret Gustav Fridolin (MP) i sitt sommartal på hemmaplan i Vittsjö.

– En bra idé, men en bro behöver starka brofästen, så skolans position måste stärkas, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund.

I sommartalet pratade Gustav Fridolin om att dessa anställda brobyggare ska ha till huvuduppgift att säkerställa samarbetet mellan skola och samhälle för att förebygga exempelvis kriminalitet, otrygghet, skolfrånvaro och ungas brist på framtidstro.

Det kan handla om att se till att skolan har upparbetade kontakter med polis och andra blåljusyrken.

– Det kan absolut vara en bra idé att det finns annan personal än lärarna som sköter den här kontakten han pratar om, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund som följde Gustav Fridolins tal.

– Det finns redan på vissa håll i landet, där man låter lärarna få färre arbetsuppgifter för att få ägna sig åt undervisningen.

”Broar behöver starka brofästen”

Åsa Fahlén menar att skolans position måste stärkas för att brobyggar-funktionen ska fungera bra.

– Det är viktigt, när man bygger broar, att det finns starka brofästen, säger hon.

– Personalomsättningen är ofta större på särskilt utsatta skolor och en större andel obehöriga lärare. Därför måste lönerna höjas för att folk ska vilja söka sig dit.

Åsa Fahlén säger att staten sänder goda signaler genom ökade lärarlöner och ökad behörighet genom lärarlyftet, men att lönerna måste fortsätta höjas.

– På skolor som är särskilt utsatta, där segregationen är som störst, kanske lönerna måste stiga ännu mer, säger hon.

Riskerar att ta tid från lärare och rektorer

Gustav Fridolin säger till Aftonbladet att han fullständigt håller med Åsa Fahlén.

– Grunden i skolan är kunskapsuppdraget, med bra lärare och starka rektorer och det kräver höjda lärarlöner och bra arbetsmiljö, säger han.

– Det här är ju en insats för att göra det möjligt.

Han säger att han mött många lärare och rektorer som istället för att få vara pedagogiska ledare blir sambandsmän och ägnar hela sin arbetstid åt skolans relation med omvärlden.

– Det är inget som ska prioriteras bort. Det är viktigt, inte minst i våra tuffaste områden, och det är det som är tanken med brobyggare.

ARTIKELN HANDLAR OM