L föreslår flera skattesänkningar på arbete

Av:  TT

Liberalernas partiledare Jan Björklund presenterar partiets valmanifest på en pressträff i riksdagshusets park.
Liberalernas partiledare Jan Björklund presenterar partiets valmanifest på en pressträff i riksdagshusets park.
Liberalernas ledare Jan Björklund vill se sänkta skatter på arbete.
Liberalernas ledare Jan Björklund vill se sänkta skatter på arbete.

Liberalerna föreslår en rad skattesänkningar i sitt valmanifest. Det handlar om sänkt marginalskatt, slopad värnskatt och slopad reavinstskatt vid försäljning av bostäder. Därtill föreslås sänkt skatt på arbete och företag i utbyte mot höjd skatt på konsumtion och miljöförstöring.

Liberalernas ledare Jan Björklund presenterade valmanifestet utanför riksdagen. Det innehåller en lång rad vallöften på åtta områden. De allra flesta är välkända L-förslag från tidigare.

Liberalerna vill se sänkt skatt på arbete för att det ska löna sig bättre att utbilda sig.

– I Sverige betalar vi de högsta skatterna på arbete i världen. Det är dåligt för att det är arbete som skapar välfärd, säger Björklund.

Enligt honom innebär L-förslaget framförallt lägre skatt i kvinnodominerade akademikeryrken, till vilka det i dag är svårt att rekrytera personal.

Höjd brytpunkt

Liberalerna föreslår att brytpunkten för när man ska betala statlig skatt ska höjas från cirka 39 000 kronor i månaden till cirka 44 000 kronor.

Enligt partiets beräkningar ger det omkring 2 000 kronor i lägre skatt per år för en barnmorska och 8 000 kronor för en förstelärare.

Partiet vill också slopa värnskatten.

Skattesänkningarna ska framförallt finansieras genom höjd skatt på konsumtion, till exempel höjd moms och höjd skatt på miljöskadlig konsumtion.

– De förslagen är inte färdiga ännu, men det är i den riktningen vi vill gå, säger Björklund.

Fri hyressättning

För att öka rörligheten på bostadsmarknaden föreslås att reavinstskatten sänks och att hyressättningen blir fri i nyproduktion.

Även i detta val satsar L hårt på skolan. En av partiets slogans lyder "Skolan först". Partiet lovar att arbeta för betyg i årskurs fyra, för ordningsbetyg, för fler speciallärare, för att förstatliga skolan och för att stärka läraryrket. Nyligen föreslog L en miljardsatsning på fler lärarassistenter.

– Vi sätter skolan först. För att hindra klyvningen av Sverige så måste vi lyfta skolresultaten, säger Björklund.

Europeisk koldioxidskatt

En annan av de viktigaste profilfrågorna i valet är integrationen. Här vill L se fler enkla jobb, stopp för nya religiösa friskolor och för en skärpt lagstiftning mot hedersförtryck.

När det gäller klimathotet vill partiet arbeta för en europeisk koldioxidskatt, en grön skatteväxling och att man fasar ut subventioner till fossil energi. Bland annat säger man nej till sänkt dieselskatt. L vill behålla kärnkraften.

Vård är den fråga väljarna i flera mätningar rankar högst. L vill införa en förnyad kömiljard för att kapa köerna. Kömiljarden ska omfatta hela vårdkedjan och ta särskild hänsyn till kroniskt sjuka patienters behov.

Rättad: I en tidigare version fanns ett fel om reavinstskatten. Rätt ska vara sänkt reavinstskatt.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN