46 arbetarlöner – på en vd-lön

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: ANDERS WIKLUND/SCANPIX
Finansmannen Fredrik Lundberg.

Finansmannen Fredrik Lundberg, 62, har en inkomst som motsvarar 1 250 industriarbetare – tillsammans.

Därmed toppar han LO:s lista över makteliten, där direktörerna i snitt tjänar som 46 arbetare.

– Det är inte rimligt. Samhället skulle bli bättre om vi hade större jämlikhet, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande.

I dag presenterar LO för 14:e gången sin granskning av maktelitens inkomstutveckling. Aftonbladet har tagit del av rapporten i förväg. Eliten, som har delats in i elva undergrupper, har jämförts med medelinkomsten för en industriarbetare, 328 000 kronor per år.

Tillsammans har samhällets toppskikt en genomsnittlig inkomst motsvarande 16,8 industriarbetare, enligt LO. När de delas in i respektive undergrupper är skillnaderna ännu större.

”Ingen värd så mycket”

Alla mest har näringslivets direktörer, i snitt som 46 industriarbetare.

– Ingen kan vara värd 46 gånger mer än någon annan som arbetar, kanske till och med på samma företag, säger LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson.

Finansmannen Fredrik Lundberg, Lundbergföretagen, och H&M-chefen Karl-Johan Persson sticker ut i undersökningen. Deras sammanlagda inkomster motsvarar lönen för 1 250 industriarbetare, Lundberg, respektive 442, Persson.

Men det är inte bara direktörerna som har höga inkomster. Välbetalda finns inom en rad sektorer, allt ifrån statligt tillsatta chefer till ledare inom arbetsmarknadens parter och mediebolag är med i granskningen.

”Väldigt hög lön”

– Samhället skulle bli bättre om vi hade större jämlikhet, det har man sett i många olika studier. De samhällen som har de minsta skillnaderna är de länder i världen där man har högst medellivslängd, minst oro för kriminalitet och där människor känner störst trygghet, säger LO-basen.

Thorwaldsson ingår själv i undersökningen, med en inkomst som 3,5 industriarbetares löner.

Modellen för hans lön är ny sedan några år tillbaka. Den innebär att alla extra inkomster såsom styrelsearvoden räknas av mot hans lön, vilket gör att totalsumman aldrig kan överstiga 3,5 gånger en industriarbetares.

– Det är en väldigt hög lön och jag har ungefär samma lön som jag hade innan jag blev LO-ordförande och tycker att jag kan stå för det, även om man aldrig kan säga att man är värd 3,5 gånger mer än någon annan, säger han.

Främst män

De riktigt höga inkomsterna i samhället är fortfarande i huvudsak förbehållna män. I rapporten konstateras att maktkvinnornas genomsnittliga inkomst är 6,4 industriarbetarlöner vilket kan jämföras med 20,1 för männen.

Att LO jämför maktelitens inkomster med industriarbetare beror på att det finns lönestatistik för den senare gruppen sedan 1950. När topparna mäts mot grupper som tjänar mindre blir skillnaderna större.

– En undersköterska inom sjukvård och omsorg hade 23 500 kronor i månadslön 2012, enligt SCB. Det skulle bli 52 undersköterskor för att få en VD-lön. En städare fick 20 800 samma tid, det ger 59 gånger för en VD-lön, säger Jeanette Bergström, ekonom på LO.

”Ger bättre bild”

Hon har granskat maktelitens inkomster i många år. Varför man jämför en vanlig årslön för en industriarbetare med en sammanlagd inkomst för topparna, där såväl lön som arvoden och kapitalinkomster ingår, förklarar hon så här:

– Många höga positioner medför sidouppdrag som också ger inkomst, till exempel styrelseuppdrag. Välbetalda positioner innebär också ofta att innehavaren med tiden kan bygga upp en förmögenhet som genererar kapitalinkomster. Summan av inkomsterna ger därför en bättre bild av den faktiska ekonomiska situation som positionen ger än vad själva lönen gör.

På företagarorganisationen Svenskt Näringsliv är man kritisk till LO:s granskning.

”Skevt urval”

– LO kör det gamla vanliga tricket att jämföra lönearbete med ett fåtal personers inkomster av tjänst och kapital. Dessutom gör man ett skevt urval. Medianlönen för en svensk VD är 80 200 kronor i månaden. Åtta av tio vd:ar har löner mellan 40 000 och 174 000 kronor i månaden och medianlönen för vd:ar i de stora koncernerna är 165 100 kronor, säger Peter Isling, presschef.

– Vi ska komma ihåg att Sverige har mycket små inkomstskillnader, relativt andra länder. Vi hör till de länder i världen där inkomstskillnaderna är som minst. Det är dåligt av LO att hänga ut personer som bidrar så mycket till jobb, skatteintäkter och ökad välfärd i Sverige.

Ett axplock av kända toppars inkomster

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson:

Sammanlagd inkomst motsvarande antal industriarbetare: 3,5

Inkomst av tjänst: 1 490 623 kronor

Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström:

Sammanlagd inkomst motsvarande antal industriarbetare: 23,1

Inkomst av tjänst: 7 762 214 kronor

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):

Sammanlagd inkomst motsvarande antal industriarbetare: 6

Inkomst av tjänst: 2 004 840 kronor

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven:

Sammanlagd inkomst motsvarande antal industriarbetare: 4,6

Inkomst av tjänst: 1 531 625 kronor

TCO:s ordförande Eva Nordmark:

Sammanlagd inkomst motsvarande antal industriarbetare: 3,7

Inkomst av tjänst: 1 296 384 kronor

Kung Carl Gustaf:

Sammanlagd inkomst motsvarande antal industriarbetare: 46

Inkomst av tjänst: 4 000 000 kronor

Aftonbladets publisher Jan Helin:

Sammanlagd inkomst motsvarande antal industriarbetare: 12,2

Inkomst av tjänst: 4 125 097 kronor

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson:

Sammanlagd inkomst motsvarande antal industriarbetare: 8,2

Inkomst av tjänst: 2 903 548 kronor

Finansmannen Fredrik Lundberg, Lundbergföretagen:

Sammanlagd inkomst motsvarande antal industriarbetare: 1250

Inkomst av tjänst: 5 360 000 kronor

H&M:s VD Karl-Johan Persson:

Sammanlagd inkomst motsvarande antal industriarbetare: 442

Inkomst av tjänst: 5 360 000 kronor

Talman Per Westerberg:

Sammanlagd inkomst motsvarande antal industriarbetare: 15,6

Inkomst av tjänst: 1 756 532 kronor

Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber:

Sammanlagd inkomst motsvarande antal industriarbetare: 3,4

Inkomst av tjänst: 792 483 kronor

Fotnot: I maktelitens sammanlagda inkomst ingår arbetsinkomst (lön) samt inkomster från kapital och näringsverksamhet. Siffran inkomst av tjänst visar lön 2012.

LO använder den sammanlagda inkomsten i sin beräkning och ställer den i relation till den genomsnittliga årslönen för en industriarbetare, för närvarande 328 000 kronor. I LO:s granskning nämns enbart titel på den granskade. Aftonbladet har själv tagit fram namnen på dem som avses.

Publicerad: