Jorma bastar så att grannarna klagar

Här är grannfejden det ryker om:

Jorma Reinikainen bastar så att grannarna i Bålsta känner både lukt och rök.

Nu har en domstol bestämt att han får basta om vinden blåser hans väg.

– Det är rena rama lekstugan, men jag får ju följa det, säger Jorma Reinikainen.

Det är i själva verket en ganska så allvarlig historia, men Jorma Reinikainen, 52, kan inte låta bli att skratta när Aftonbladet når honom.

Ett grannpar har under flera års tid riktat klagomål mot familjen Reinikainens bastande, eftersom de anser att det kommer rök ur familjens skorsten när det bastas, och att de får svårt att ha sin ventilation på under tiden.

Ärendet har först anmälts hos Håbo kommun och sedan överklagats till Tillståndsnämnden. Paret har sedan överklagat igen, och nu är frågan avgjord hos Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt.

Där har domstolen försökt skapa ro i grannfejden genom ett något kompromissat beslut.

Får basta - när det inte blåser

I domen står det att Jorma Reinikainen och hans familj får basta – vid vissa speciella dagar och tillfällen.

Det handlar om att vinden inte ska blåsa åt grannens håll, står det i domen. Exempelvis får familjen inte elda i bastun när ”inversion råder”, det vill säga när det finns ett ”skikt i atmosfären där temperaturen ökar med höjden”, enligt Nationalencyklopedin. Eldningen ska också förbjudas när ”det är vindstilla eller när vindriktningen ligger mot makarna [...] fastighet eller kan beräknas komma att vända ditåt under den beräknade eldningstiden”.

– Ja, det är väl en grannfejd, visst är det det. Men det har gått lite för långt det här och känns komiskt. Men jag får följa domen. Jag har följt tidigare beslut till punkt och pricka, säger Jorma Reinikainen.

Ska mäta före bastandet

I klagomålen står det bland annat att paret anser att Jormas familjs bastu ligger för nära grannhuset, och att man eldat med blöt ved vilket lett till frän lukt. Paret har bland annat använt sig av filmer de spelat in som bevisning.

Bastun får stå där den står, menar domstolen. Men Jorma Reinikainen, som själv säger att han eldar med torr björkved, får nu alltså mäta hur vinden blåser innan han sätter igång bastun.

Bastar du väldigt mycket?

– Jag är ju finne från början. Det är klart att jag gillar att basta. Men vi köpte faktiskt bastun för att min fru har struma, fuktig luft är bra då, säger han.
Aftonbladet har sökt grannparet, som inte har gått att nå.

Publisert: