Löneskillnader mellan kvinnor och män ökar

avVictor Stenquist

NYHETER

Man kan tro att löneklyftan mellan kvinnor och män stadigt minskar.

Tänk om.

För tredje året i följd ökar skillnaden mellan likvärdiga jobb i sektorer som domineras av kvinnor jämfört med män.

– Skillnaderna är svindlande, säger Annika Strandhäll på fackförbundet Vision

Fackförbundet Vision har för tredje gången jämfört löneskillnader på olika tjänster.

I år undersökte man hur civilekonomers, personalchefers och it-teknikers löner påverkades beroende på vilken arbetsplats de jobbar på.

Svaret är väntat.

För personer, oavsett kön, som arbetar i en kvinnodominerande sektor är lönen signifikant lägre än för den som arbetar inom en mansdominerad sektor.

Går miste om miljoner

Vision har använt statistik från Statistiska centralbyrån som visar att allra värst är det för en civilekonom arbetandes inom kommunen. Motsvarande jobb på privata marknaden, där mansdominansen är större, skulle ge en högre månadslön med hisnande 17 080 kronor, över 200 000 kronor om året.

– Det är ett mycket stort problem och generellt sett är det så att kvinnodominerade sektioner lönemässigt ligger mycket längre än mansdominerade. Det drabbar alla som jobbar inom sektorn, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande på Vision.

För en genomsnittlig civilekonom kan slutnotan landa på 6,6 miljoner kronor i inkomst på bara 20 år, beräknat på att personen lever tills den är 80 år, när skillnad i avtalsvärde och pension räknas med.

Politiskt ansvar

– Det är klart man vill ha engagerade medarbetare i offentlig sektor, men de ska ju inte behöva betala med ett lönebortfall på tiotusentals kronor i månaden för det, säger Annika Strandhäll.

Hon menar att problemet är strukturellt och gör att det inom exempelvis kommun och landsting blir svårare att rekrytera personer med rätt kompetens.

– Det måste bli en fråga mellan sektorerna på arbetsmarknaden, men politikerna har ett stort ansvar. Det är både en viktig samhällsfråga och jämställdhetsfråga.