Här är Sveriges 24 farligaste dammar

Av: Nivette Dawod

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Suorva, i Luleälven, reglerar vattenflödet till Porjus vattenkraftverk. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Porjus, i Luleälven, är 25 meter hög och belägen i tätorten med samma namn. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Messaure, i Luleälven, är en av Sveriges högsta dammar, 101 meter hög. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Seitevare, i Luleälven, är näst högsta dammen i Sverige, 106 meter hög. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Parki, i Luleälven, kallas Seitevares lillebror eftersom den är mindre och ligger längre söderut. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Akkats, i Luleälven, ligger norr om Jokkmokk. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Lertsi, i Luleälven, i tätorten Vuollerim. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Sädvajaure, i Skellefteälven. Ägs av Skellefteälvens Vattenregleringsföretag.

  Rebnisjaure, i Skellefteälven. Ägs av Skellefteälvens Vattenregleringsföretag.

  Bastusel, i Skellefteälven. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Grytfors, i Skellefteälven. Ägs av Skellefteå Kraft.

  Gallejaur, i Skellefteälven. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Vargfors, i Skellefteälven, är en valvdamm byggd av betong. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Ajaure, i Umeälven. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Borga, i Ångermanälven. Ägs av Statkraft Sverige.

  Dabbsjö, i Ångermanälven. Ägs av Statkraft Sverige.

  Hällby, i Ångermanälven. Ägs av Eon Vattenkraft.

  Flåsjön, i Ljungan. Ägs av Ljungans Vattenregleringsföretag.

  Lossen, i Ljunsnan. Ägs av Ljusnans Vattenregleringsföretag.

  Grundsjöarna,  i Ljunsnan. Ägs av Ljusnans Vattenregleringsföretag.

  Svegssjön, i Ljusnan. Ägs av Fortum Generation.

  Trängslet, i Dalälven, är Sveriges högsta damm, 125 meter hög. Ägs av Fortum Generation.

  Höljes, i Klarälven. Ägs av Fortum Generation.

  Vargön, i Göta älv, är en damm med betongmur. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

 ■ ■ Med ett fåtal undantag är de 24 dammarna fyllningsdammar, vilket innebär att jord- och stenfyllnadsmaterial bygger upp dammen. Resterande är byggda av betong.

 ■ ■ Dammarna har en genomsnittlig ålder av 45 till 50 år.

 ■ ■ I genomsnitt är de 45 meter höga på sin högsta punkt.

 ■ ■ Gemensamt för högriskdammarna är att ett dammhaveri skulle leda till att mer än 100 miljoner kubikmeter vatten skulle strömma ut, om inte mer, från varje damm.

 ■ ■ Dammarna är alla byggda tvärs över någon av de största vattendragen i landet, i många fall de stora kraftverksälvarna.
 ■ ■ Den högsta dammen i Sverige är Trängslet, i Dalälven i Dalarna. Den är 125 meter hög.

 ■ ■ Suorva är den damm som har störst uppdämd vattenvolym, med sex miljarder kubikmeter vatten.
KÄLLOR: Svenskt Kraftnät, Wikipedia.

Publicerad: