Här är Sveriges 24 farligaste dammar

Suorva, i Luleälven, reglerar vattenflödet till Porjus vattenkraftverk. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Porjus, i Luleälven, är 25 meter hög och belägen i tätorten med samma namn. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Messaure, i Luleälven, är en av Sveriges högsta dammar, 101 meter hög. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Seitevare, i Luleälven, är näst högsta dammen i Sverige, 106 meter hög. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Parki, i Luleälven, kallas Seitevares lillebror eftersom den är mindre och ligger längre söderut. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Akkats, i Luleälven, ligger norr om Jokkmokk. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Lertsi, i Luleälven, i tätorten Vuollerim. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Sädvajaure, i Skellefteälven. Ägs av Skellefteälvens Vattenregleringsföretag.

  Rebnisjaure, i Skellefteälven. Ägs av Skellefteälvens Vattenregleringsföretag.

  Bastusel, i Skellefteälven. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Grytfors, i Skellefteälven. Ägs av Skellefteå Kraft.

  Gallejaur, i Skellefteälven. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Vargfors, i Skellefteälven, är en valvdamm byggd av betong. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Ajaure, i Umeälven. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Borga, i Ångermanälven. Ägs av Statkraft Sverige.

  Dabbsjö, i Ångermanälven. Ägs av Statkraft Sverige.

  Hällby, i Ångermanälven. Ägs av Eon Vattenkraft.

  Flåsjön, i Ljungan. Ägs av Ljungans Vattenregleringsföretag.

  Lossen, i Ljunsnan. Ägs av Ljusnans Vattenregleringsföretag.

  Grundsjöarna,  i Ljunsnan. Ägs av Ljusnans Vattenregleringsföretag.

  Svegssjön, i Ljusnan. Ägs av Fortum Generation.

  Trängslet, i Dalälven, är Sveriges högsta damm, 125 meter hög. Ägs av Fortum Generation.

  Höljes, i Klarälven. Ägs av Fortum Generation.

  Vargön, i Göta älv, är en damm med betongmur. Ägs av Vattenfall Vattenkraft.

  Med ett fåtal undantag är de 24 dammarna fyllningsdammar, vilket innebär att jord- och stenfyllnadsmaterial bygger upp dammen. Resterande är byggda av betong.

  Dammarna har en genomsnittlig ålder av 45 till 50 år.

  I genomsnitt är de 45 meter höga på sin högsta punkt.

  Gemensamt för högriskdammarna är att ett dammhaveri skulle leda till att mer än 100 miljoner kubikmeter vatten skulle strömma ut, om inte mer, från varje damm.

  Dammarna är alla byggda tvärs över någon av de största vattendragen i landet, i många fall de stora kraftverksälvarna.
  Den högsta dammen i Sverige är Trängslet, i Dalälven i Dalarna. Den är 125 meter hög.

  Suorva är den damm som har störst uppdämd vattenvolym, med sex miljarder kubikmeter vatten.
KÄLLOR: Svenskt Kraftnät, Wikipedia.

Publisert: