Jan Björklund: "Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan"

Uppdaterad 2013-08-29 | Publicerad 2013-08-28

Utbildningsminister Jan Björklund står helt bakom Skolinspektionens beslut att stänga Lundsberg.

– Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan i Sverige, säger han.

En anrik skola stängs.

200 elever blir av med sin läroplats.

På onsdagseftermiddagen kommenterade utbildningsminister Jan Björklund (FP) Skolinspektionens beslut att stänga riksinternatet Lundsberg.

– Beslutet om verksamhetsförbud fattas av Skolinspektionen och det är varken lämpligt eller tillåtet för regeringen att gå in och värdera det. Regeringen har gett Skolinspektionen långtgående befogenheter. Skolinspektionen inrättades för att kunna göra tuffa bedömningar.

Jan Björklund gör inte bedömningen att Skolinspektionen nu överreagerar.

– Skolinspektionens bedömning är att det varit en serie av händelser på Lundsberg under lång tid. Flera av de händelser som rapporterats från Lundsberg är kränkande och upprörande. Skolledningen har inte gjort tillräckligt.

Jan Björklund riktar ingen kritik mot Skolinspektionen.

– Skolinspektionen har gjort flera granskningar, konstaterad missförhållanden och riktat kritik. Att stänga en skola får inte vara det första man tar till, utan bara när inget annat hjälper. Det är så lagstiftningen ska fungera.

Jan Björklund vill inte spekulera i Lundsbergs framtid.

– Det avgörs ytterst av hur Lundsbergs ledning hanterar situationen, säger han.

Kastas in i en osäkerhet

Jan Björklund säger sig ha stor förståelse för de elever som tycker att de själva inte har gjort något fel.

– De kastas ut i oro och besvikelse. Det viktigaste just nu är att de så snabbt som möjligt ska få besked om skolgång. Lagen ger alla elever rätt till skola i sin hemkommun.

Av Lundsbergs cirka 200 elever har 17 föräldrar som bor utomlands.

– Här har den värmländska kommunen där Lundsberg ligger, Storfors kommun, ytterst ett ansvar, men jag antar att föräldrar kommer att se sig om efter andra lösningar.

Skolinspektionen har meddelat regeringen att det statliga stödet till Lundsberg bör dras in.

– Det har inkommit en skrivelse för några timmar sedan. Den bereds just nu av våra jurister, säger Jan Björklund.

Jan Björklund vill inte uttala sig om riksinternatskolornas framtid i dag.

– Det pågår en särskild utredning om vi ska ha riksinternatskolor. Min principiella hållning är att de borde behandlas som andra friskolor. Den utredningen kommer inom någon månad.

Kommer den att påskyndas av den här processen?

– Den kommer inom någon månad så den är nästa klar, säger Jan Björklund.