Se flygbilderna från Kärrtorp

NYHETER

Flygbilderna är från tidigare under manifestationen.