Smarta kvinnor får oftare korgen

NYHETER

- och smarta män letar ofta efter en kopia av mamma

Smarta kvinnor har svårare att hitta en make.

Hög IQ är nämligen ingen tillgång för kvinnor som söker en äktenskapspartner, visar en brittisk undersökning.

Smarta män betraktas däremot som attraktiva på äktenskapsmarknaden.

Studien har genomförts vid universiteten i Aberdeen, Bristol, Edinburgh och Glasgow och och publicerades på söndagen i brittiska Sunday Times.

Forskarnas resultat är glasklara - chansen för män att ingå äktenskap ökar med 35 procent om intelligenskvoten, IQ, ligger minst 16 punkter över genomsnittet - och möjligheterna ökar ännu mer ju högre IQ blir.

Hög IQ katastrofalt

För kvinnor kan en hög IQ vara katastrofalt - i alla fall för den som absolut vill gifta sig. Chansen att hamna framför altaret minskar med hela 40 procent om IQ ligger minst 16 punkter högre än normalt.

Studien bygger på undersökningar av 900 män och kvinnor i åldrarna 10-40 år.

- Kvinnor i slutet av 30-årsåldern som har satsat på karriären efter en högre utbildning och nu hör till de allra mest begåvade upptäcker att män helt enkelt inte är intresserade, säger Paul Brown, psykolog och professor vid universitetet i Nottingham.

En kvinna säger till tidningen att män ofta föredrar mer korkade kvinnor.

- En man med hög IQ får sannolikt ett högt kvalificerat jobb som kräver mycket energi, säger Claire Rayner.

- Han vill ofta ha en kvinna som vill sköta hem och barn. Han letar ofta efter en kopia av mamma, säger hon.

Caroline Olsson