Vibrationsskador stoppar mc-poliser

Risk för amputation totalförbud att använda 15 motorcyklar i Jönköping

Jönköping

Sedan årsskiftet rullar inga av polisens omkring 15 motorcyklar i Jönköpings län. Totalförbud råder för länets mc-poliser att använda sina motorcyklar. Anledningen är att flera av poliserna anmält vibrationsskador.

Enligt Staffan Kellerborg, informationsdirektör på Rikspolisstyrelsen (RPS), är det hittills bara polismyndigheten i Jönköpings län som fattat beslutet att ställa alla motorcyklar i garaget.

Men problemet gäller naturligtvis poliser över hela landet. RPS, som så sent som i förra veckan tog upp problemet med landets alla länspolismästare, råd är att man inte ska sitta för långa arbetspass på motorcykeln.

”Fingrarna domnar”

Problemet har aktualiserats i Jönköpings län där fall av vibrationsskador nu klassats som arbetsskada.

- Blodcirkulationen i fingrarna försämras. Efter ett arbetspass domnar fingrarna och man klarar till exempel inte av att hålla i en kaffekopp. I förlängningen kan det innebära att fingrarna dör och måste amputeras, säger Eiron Boqvist och Göran Bergquist till SVT:s regionala nyhetsprogram Smålandsnytt.

Bägge har fått sina skador bedömda som arbetsskada.

Tillsammans med flera andra skyddsombud kräver nu, enligt Smålandsnytt, skyddsombudet Christer Linell i Jönköping ett generellt stopp för att använda motorcyklarna om man inte kommer till rätta med problemet.

Äldre BMW

Det är lite äldre motorcyklar av märket BMW som polisen använder och som ligger över gränsvärdet för tillåtna vibrationer. Problemet har varit känt länge men har inte åtgärdats.

- Vi har nu två fall där arbetsskada konstaterats som är relaterade till vibrationer och det finns ytterligare ett par framställningar om arbetsskada som för närvarande behandlas. Därför har länspolismästaren beslutet att vi tills vidare inte ska använda motorcyklarna, säger biträdande länspolismästare Gunnar Lindelöw i Jönköping till TT.

Problem i höga hastigheter

På Jönköpingspolisens initiativ togs frågan till RPS. Där har man arbetat fram en rekommendation som nu ska samrådas med polisfacket och skyddsombuden innan den fastställs.

Enligt Harald Boström, chef för polisenheten på Rikspolisstyrelsen och som handlagt frågan, uppstår vibrationerna i hastigheter över 90 km/tim.

Rekommendationen innebär bland annat att mc-poliserna inte ska sitta för länge på cykeln och inte köra för fort.

- Det kan uppkomma skador om man kör motorcykel kontinuerligt åtta timmar om dagen. Men man behöver inte köra hela passet och det går utmärkt att köra saktare än 90 km/tim. Man kan också stå vid sidan om cykeln och ha kontroller, säger Boström till TT.

Läkarundersökas

Rådet från RPS är också att använda speciella handskar som dämpar skakningarna.

Berörd personal ska läkarundersökas och informeras ordentligt om vad som gäller.

På sikt kommer också fordonsparken att bytas ut. En ny upphandling är på gång för nästa år.

- Med de åtgärder vi föreslår ska det inte behöva införas något brukandeförbud på cyklarna. Men det är varje enskild polismyndighet som beslutar vad som bör göras. Man behöver ju inte ha några motorcyklar alls om man inte vill, säger Harald Boström.

Bertil Åkesson/TT

Publisert: