175 000 hushåll utan el i kväll

NYHETER

Sydkraft: Vi har 1 000 skadade ledningar

Runt 175000 hushåll i de ovädersdrabbade områdena var på måndagskvällen fortfarande utan el.

Energiminister Mona Sahlin anser att el- och telebolagens beredskap vid katastrofer är otillräcklig.

Kunder i mer tätbebyggda områden kan räkna med att få strömmen tillbaka under veckan. Men för hushåll på landsbygden kommer det att ta längre tid än så, bedömde Sydkraft som vid 20-tiden på måndagen hade 121500 strömlösa kunder.

– Skadorna är av den omfattningen att det kan ta flera veckor. Vi måste bygga upp vissa ledningar igen, säger Karin Jarl-Månsson som är marknadschef på Sydkraft Nät.

Sydkraft hade på måndagen ännu inte kunnat ta sig ut till alla anläggningar på grund av träd som blockerar vägarna, speciellt i Kronoberg och Jönköpings län.

Cirka 44000 av Vattenfalls och 8500 av Fortums kunder saknade el i Väst-, Öst och Mellansverige.

Värsta avbrotten

Strömavbrotten efter helgens orkan är de största i Sydkrafts historia.

– Vid normala storavbrott brukar det handla om 50–75 ledningar som är sönder. Nu har vi 1000 skadade ledningar, säger Curt Lindqvist, stabschef vid Sydkraft Nät AB.

Under tisdagen kommer företaget att ha 1400 man i gång med reparationsarbeten och 100 stora skogsskördare för röjningsarbetet. Extrapersonal från Norrland, Norge och Tyskland har satts in.

Elavbrottet orsakade också stora problem i teletrafiken. Drygt 230000 av Telias kunder var utan fast telefon. I Västra Götaland, Skåne, Halland och Kalmar län får många vänta till slutet av veckan innan telefonen fungerar igen. Reparationerna försvåras av att el saknas i delar av området.

Plågat Småland

Stormens härjningar har slagit särskilt hårt mot Kronobergs län. Många människor är instängda på grund av att vägarna är oframkomliga. Dessutom har många inte kunnat nås på grund av den utslagna telefontrafiken.

– Exakt hur många människor det handlar om vet vi inte, säger Michael Sundholm, länsstyrelsens informationschef, till TT.

Frivilliga insatsstyrkor, hemvärnet och militären hjälper till för att lindra effekterna av stormens verkningar. Men bättre röjningsresurser i form av större maskiner skulle behövas.

– Så länge vägnätet inte är röjt går det inte att laga el- och telenät, säger Michael Sundholm.

Fungerar inte

Inom två veckor, när det akuta läget är över, ska energiminister Mona Sahlin träffa de större elbolagen och branschorganisationen Svensk Energi samt företrädare för telebolag och Vägverket.

– Vi ska bland annat diskutera hur reservsystemen ser ut och hur investeringarna kan skyndas på, säger hon till TT.

Bolagen har ett långtgående investeringsprogram för att gräva ned ledningar, bredda gator i skogen och förbättra stolparnas kvalitet.

TT: Har Sverige dålig beredskap för katastrofer?

– Det är uppenbart den här gången att man inte haft beredskap och reservsystemen framför allt har varit för dåliga, svarar Mona Sahlin.

– Kontakterna mellan el, tele och Vägverket har inte varit tillräckligt bra och därmed har det fördröjt möjligheterna att kunna åtgärda elavbrotten på de mest strategiska ställena.

Stora pengar

Den medlemsägda skogskoncernen Södra gissade att minst 20 miljoner kubikmeter (kbm) skog välts omkull på de 35000 delägarnas fastigheter. Det motsvarar tre års avverkning.

Även statliga Sveaskog räknar med att ”stora volymer, årsavverkningar” fallit för stormen. Totalt har sannolikt minst 50 miljoner kbm fallit. I hela Sverige avverkas årligen omkring 85 miljoner kbm.

Tre strömlösa dygn ger 6000 kronors avdrag på elräkningen för Vattenfalls kunder. De stora elbolagen kompenserar efter helgens stormoväder. Och anspråken strömmar in till försäkringsbolagen - bara hos Länsförsäkringar i Skåne kan det handla om uppemot 300 miljoner kronor.

Läs mer:

TT