Så blir stockholmshyrorna nästa år

NYHETER

Hyrorna för 64 000 lägenheter avgjorda

Hyrorna för nästa år har nu avgjorts för omkring 64000 lägenheter i Stor-Stockholm.

Höjningarna ligger mellan 2,2 och 2,5 procent.

Det är Hyresmarknadskommittén som nu avgjort hyreshöjningarna för Svenska Bostäders, Arbetarebostadsfondens och Botkyrkabyggens hyresgäster.

Förhandlingarna strandade för de tre bostadsbolagen före jul och frågan hänsköts till kommittén som nu bestämt att hyresgästerna i Svenska Bostäders 43 000 lägenheter får en genomsnittlig höjning av hyran på 2,5 procent. De 12 000 hyresgästerna i Botkyrkabyggen får en snitthöjning på 2,3 procent och hyresgästerna i Arbetarbostadsfondens 800 lägenheter får hyran höjd med i genomsnitt 2,2 procent.

Långt från varandra

De lokala parterna avgör sedan hur hyreshöjningen ska fördelas och från när den nya hyran ska börja gälla.

När förhandlingarna strandade stod parterna mycket långt ifrån varandra och man hade bland annat vitt skilda uppfattningar om de kommunala bostadsföretagens roll och olika tolkningar av begreppet självkostnadsprincipen.

Hyresmarknadskommittén föreslår nu att parterna tillsammans med ägarna ska tillsätta en utredning som grundligt reder ut hur självkostnadsprincipen tillämpas i företagen och på vilket sätt det påverkar hyrorna. Utredningen bör också titta på vilken roll bostadsföretaget förutsätts ha på den framtida bostadsmarknaden i kommunen.

– Hyreshöjningarna ligger i nivå med övriga allmännyttiga Stockholmsföretag, vilket får anses som rimligt, säger Terje Gunnarson ordförande i Hyresgästföreningens Stockholmsavdelning.

Maria Victorin/TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Trädgård