Läkare glömde duken i magen

NYHETER

Orsakade akut infektion

Kirurgerna opererade bort den 50-åriga kvinnans livmoder.

Men glömde kvar både operationsduk och skumgummibitar.

Efter kraftiga smärtor fick kvinnan akutopereras.

– Jag kom till Kvinnokliniken frisk, för en rutinoperation som höll på att kosta mig livet, skriver hon i ett yttrande till Socialstyrelsen.

När kvinnan skulle operera bort sin livmoder på Universitettsjukhuset i Malmö i november blev hon informerad om att det rörde sig om ett rutiningrepp, som tidigare hade utförts på tusentals patienter.

Någon dag efter operationen började kvinnan plågas av kraftiga illamåenden och magsmärtor.

– Det skulle kunna beskrivas som en ständigt eskalerande plågospiral, skriver kvinnan, i ett yttrande till Socialstyrelsen.

När kvinnan efter fyra dagar av smärta röntgades visade det sig att smärtorna orsakades av flera operationsredskap som kirurgerna hade glömt kvar i kvinnans mage.

En operationsduk i gasväv på uppskattningsvis 20x20 centimeter.

Flera 20x4x4 centimeter stora, metallförsedda skumgummiinlägg.

"Stress var orsaken"

Redskapen hade orsakat en akut infektion och läkarna bestämde sig därför för att operera direkt.

Först tio dagar senare, efter behandling med starka doser antibiotika, kunde kvinnan skrivas ut från sjukhuset.

Den 50-åriga kvinnan skriver i sitt yttrande att minnet av hennes plågsamma dygn på kliniken fortfarande väcker henne på nätterna, svettig och kallsvettig av ångest.

– Jag kom till Kvinnokliniken frisk, för en rutinoperation, som höll på att kosta mig livet, skriver hon.

Klinikens egen utredning visar att orsaken till misstaget var att ansvarig sjuksköterska var utsatt för stress under operationen.

– Operationen var mycket komplicerad och därför stressig. Vid sådana tillfällen är det lättare att den mänskliga faktorn spelar in, säger chefsläkare Björn Carlborg.

Enligt Carlborg uppstod också oklarheter mellan de två inblandade kirurgerna om vem som skulle ha huvudansvaret efter att de hade avlöst varandra under operationen.

Flera fall

Det är inte första gången som kirurger vid kvinnokliniken på UMAS glömmer kvar operationsverktyg i sina patienter. Under det senaste året har flera fall inträffat, varav ett av dem är anmält till Socialstyreslen enligt Lex Maria.

Carlborg har därför fått i uppdrag av Socialstyrelsen att utreda vad som har orsakat de allvarliga misstagen.

– Enligt våra egna utredningar sker såna här misstag i ett av 5 000 fall. Men det kan bli bättre och vi utgår i från att de senaste fallen inte bara kan förklaras av slumpen, säger Carlborg.

För att få bukt med problemet vill han att kontrollen skärps.

– För närvarande utförs tre kontrollräkningar av operationsmaterial i samband med kirurgiska ingrepp. Jag tycker att vi ska öka antalet till fyra.

Trots de senaste misstagen på kliniken gör Carlborg bedömningen att kvinnor inte på något sätt behöver oroa sig för att opereras av någon av klinikens kirurger.

– Sjukhuset beklagar det som har skett, men nu ska vi se över det här, och för närvarande är kontrollen stenhård, säger han.

Tidigare artiklar

Anna-Maria Carnhede