Domstol slår fast: Mobilen kan ge cancer

Mobiltelefonen gav Innocente Marcolini cancer.

Det har Italiens Högsta domstol slagit fast.

– När det gäller miljöexponeringar, kommer forskarna ofta sist fram till målsnöret, vi har inte sådana resurser att vi hinner och kan utreda, säger Olle Johansson, professor vid Karolinska institutet. 

Sex timmar om dagen i tolv års tid pratade Innocente Marcolini, 60, i en trådlös telefon och mobiltelefon på sitt jobb. Efter att ha gått till läkaren med huvudvärk och smärtor i kinden fick han diagnosen hjärntumör.

I går slog Högsta domstolen i Rom fast att det finns ett ”kausalt samband” mellan Marcolinis mobilteelfonanvändande och tumören, skriver the Sun.

– Detta är avgörande för många människor. Jag ville att detta problem skulle bli offentligt eftersom det fortfarande finns flera som inte känner till riskerna, säger Innocente Marcolini till the Sun.

Läkare vittnade

Hans tumör fanns i trillingnerven - i närheten av den del av huvudet där Marcolini höll telefonen. Den var godartad men hans tillstånd blev livshotande när tumören spred sig till halspulsådern.

Hans ansikte blev förlamat och han tar varje dag morfin mot smärtan.

I rätten har två läkare, en hjärnkirurg samt en professor i miljöpåverkan på våra gener, vittnat. De menar att den elektromagnetiska strålningen från mobiler och sladdlösa telefoner kan skada celler vilket ökar sannolikheten för att tumörer ska bildas. De menar att det kan ta upp till 15 år innan tumörer uppstår efter att ha utsatts för mobil- eller telefonstrålning. Studier som är gjorda över 3-5 års perioder är därför inget bra rättesnöre eftersom eventuella tumörer inte hunnit bildas då.

”Sensationellt”

WHO:s cancerforskningsorgan IARC har en klass 2B-varning på mobiltelefonanvändande. Vilket innebär att telefonpratandet utan headset ”möjligen” är cancerframkallande för människor.

Ställningstagandet är baserat på studier som pågått under 10-15 år. Olle Johansson, professor vid Karolinska institutet som forskat på hälsoeffekter från strålning bland annat från mobiler har själv bistått med hjälp i rättegången. Han har skickat ner sitt eget forskningsmaterial inför den avgörande rättegången.

– Det här utslaget är sensationellt och väldigt viktigt, det pekar på att det kan finnas en sådan koppling.

– Juridiken har betydligt mänskligare och rimligare krav på att fastställa samband. De ligger ofta före forskning och forskare är nästan de som sist kommer fram till det som samhället redan vet, säger Olle Johansson.

”Inget samband”

Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, menar däremot att det inte går att påvisa en länk mellan cancer och användning av mobiler eller trådlösa telefoner. 

– Vi gör inte samma bedömning, det finns inget säkerställt samband. Vi brukar säga att det finns svag koppling mellan mobilanvändning och hjärntumörer och det är skälet till vår rekommendation att använda handsfree, säger Torsten Torsten Augustsson, utredare elektromagnetiska fält på SSM.

I Sverige finns det i nuläget inga rättsfall liknande Innocente Marcolinis.

Publisert: