Experten: Det är fullständigt vansinnigt

"Patienterna blir sjukare av att tvingas jobba"

Nu höjs flera röster mot att regeringen vill låta psykiskt sjuka komma tidigare tillbaka till arbetetslivet.

–Det här är fullständigt vansinnigt, säger Kristina Glise överläkare och chef för patientmottagningen vid Institutet för stressmedicin i Göteborg.

Regeringen planerar att låta sjukskrivna för psykisk ohälsa komma tidigare tillbaka i arbetslivet. Bakgrunden är att antalet sjukskrivna som har en psykisk diagnos kraftigt ökar.

–  Risken är att psykisk ohälsa blir liktydlig med sjukskrivningar som pågår lång tid. Min rädsla är att dessa personer blir borta väldigt länge, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) till Dagens Nyheter.

Han menar att en lång sjukskrivning kan förvärra symptomen för den som sjukskrivs för psykisk ohälsa. Därför ska de redan tidigt sättas i arbete under "ett par timmar i veckan".

–Det här är fullständigt vansinnigt. Det är rent kontraproduktivt. De blir bara sjukare, säger Kristina Glise överläkare och chef över patientmottagningen vid Institutet för stressmedicin i Göteborg.

Nödvändigt med lång sjuksskrivning

Institutet för stressmedicin har under nio år forskat kring patienter med utmattningssyndrom. Genom åren har de samlat en databas på runt 570 patienter.

Enligt Kristina Glise kan de i databasen se att de långa sjukskrivningarna, som ofta kritiseras, är nödvändiga för patienterna. Hon har flera gånger sett patienter som har gått för tidigt tillbaka i arbetet - och hon har också sett följderna av det.

– Det som händer är att du blir sjuk igen. Då kanske din sjukskrivning blir ännu längre än den hade behövt vara, säger hon.

Patienterna kan då dessutom tappa sin självkänsla. De märker att de inte klarar sitt arbete, vilket ytterligare förvärrar sjukdomsbilden.

Kan arbeta - men under professionell ledning

Enligt Kristina Glise kan patienterna sättas tidigare in i arbetslivet. Men det är förutsatt att det sker under professionell ledning där patienten samtidigt får rehabilitering. Arbetsuppgifterna ska då ökas väldigt långsamt, betonar hon.

– De blir inte kvar i sjuksskrivning bara för att de blir sjukskrivna under lång tid. Får du stöd och hjälp är det inget hinder med lång sjukskrivning. Däremot om du blir lämnad till ditt öde och inte får hjälp kan det kanske vara svårare att komma tillbaka.

Tillbaka i jobb efter lång sjukskrivning

Att låta patienterna vara sjukskrivna under lång tid är inget hinder för att patienterna ska komma tillbaka i arbete, menar Kristina Glise. 84 procent av patienterna med en svår sjukdomsbild har enligt henne börjat arbeta igen - men då har de varit sjukskrivna i tre år. Efter ett år, med rätt rehabilitering, har 47 procent inget behov av sjukskrivning längre.

– Problemet sitter i hjärnan och den läker inte så fort som socialförsäkringssystemet vill, säger Kristina Glise.

Publisert: