Kina skärper internet-kontrollen

Kina skärper sin redan hårda kontroll av internet. Landet gör det lagligt att radera kommentarer eller sidor som anses innehålla "illegal" information, och kommer att ställa krav på internetleverantörer att de lämnar den typen av information vidare till myndigheterna för straffåtgärder.

Tidigare i år tvingade myndigheterna användarna på det framgångsrika och frispråkiga mikrobloggtjänsten Weibo att registrera sina konton under sina riktiga namn.

De nya reglerna signalerar att landets nya ledarskap kommer att fortsätta försöka begränsa yttrandefriheten på nätet.

De kinesiska internetanvändarna möter redan i dag omfattande censur på nätet, och kan bland annat inte komma åt Twitter, Facebook eller Youtube.

TT