Dödsorsak fortsatt ett frågetecken i byretten

TT TT

Uppdaterad 2018-04-25 | Publicerad 2018-03-22

Hundraprocentigt kan inte rättsläkaren säga hur journalisten Kim Wall dog.

Åklagaren tar fasta på att kvävning och knivskador beskrivs som möjliga dödsorsaker – men rättsläkaren kan inte heller utesluta åtalade Peter Madsens olycksförklaring.

Kroppsdelar låg i vattnet länge och det påverkar rättsmedicins möjligheter att dra slutsatser, förklarar rättsläkaren när hon sätter sig vid vittnesbordet i sal 60. Mordmisstänkte ubåtsbyggaren Peter Madsen ser ut att koncentrerat lyssna på det som sägs, och han riktar ibland blicken på papper framför sig. Fotografier, som är så obehagliga att åhörare inte får se, visas på skärmar för rättens parter.

Specialåklagare Jakob Buch-Jepsen läser ur obduktionsprotokollet att kvävning eller knivskador kan vara dödsorsak. Och rättsläkaren bekräftar.

När det senare är advokat Betina Hald Engmarks tur att förhöra rättsläkaren frågar hon om kolmonoxidförgiftning skulle kunna vara en möjlig dödsorsak – så som mordmisstänkte Peter Madsen beskrivit orsaken till Kim Walls död.

– Ja, det kan det, svarar rättsläkaren, men förklarar också att kroppen visat tecken som skulle kunna tyda på en blockering av luftvägar – men att detta inte säkert kan slås fast.

Viktigt förhör

Obduktionsresultatet kan, enligt rättsläkaren, tyda på att vissa stick gjorts precis i samband med döden eller när Kim Wall ännu var vid liv. Vissa skador bedöms ha tillfogats efter döden. Hur skadorna uppkommit – och när – har stor betydelse för om Madsen ska kunna dömas för dessa anklagelser i åtalet: Sexualbrott under särskilt försvårande omständigheter och misshandel.

Advokaten lägger stor vikt vid att fråga rättsläkaren om osäkerheten i undersökningarna, och det faktum att dödsorsaken inte är fastställd. Rättsläkaren berättar att det är svårt att slå fast något hundraprocentigt, att det snarare handlar om grader av sannolikhet.

Madsen har tidigare förklarat att skador tillfogats Kim Walls kropp för att den skulle sjunka till botten, då han ville göra sig av med den efter händelsen som han själv beskriver som en dödsolycka. Men rättsläkaren förklarar att de delvis ytliga skadorna inte ger den effekten.

Stor kraft läggs av åklagaren vid Madsens påstående att styckningen gjordes på morgonen den 11 augusti, alltså flera timmar efter den tidpunkt Madsen uppgett för Kim Walls död. Här förklarar rättsläkaren att skador uppkommit närmare tidpunkten för Kim Walls död. Hon säger att vissa spår inte hade funnits där – om det hade gått så lång tid mellan död och styckning.

Pojkvännen på plats

Kim Walls pojkvän sätter sig också vid vittnesbordet under den tredje av tolv rättegångsdagar mot Madsen. Han berättar för domstolen om kvällen hon försvann – och framtidsplaner som gick i kras.

– Kortfattat så var alla mina framtidsplaner gjorda tillsammans med Kim, och nu vet jag inte ens längre varför jag studerar. Det har påverkat allt, säger han.

Han tecknar också sin bild av flickvännen, som följde med Madsen på en ubåtsfärd för att skriva om honom och en rymdkapplöpning i Danmark. Snart skulle paret flytta utomlands, och kvällsplanen var först att Kim Wall skulle delta på parets avresefest med vännerna.

– Hon var en otroligt ambitiös journalist och fantastiskt nyfiken människa. Hon var en levande människa som hittade skönhet i alla möjliga saker.

Madsen sitter inte långt bort och verkar fortsatt lyssna, men blicken ser ut att mest vara riktad åt ett annat håll. Förhöret är slut och pojkvännen lämnar salen tillsammans med några personer som följt med honom in, han får en stöttande hand lagd på sin axel.

ANNONS