Nationella provet spreds på nätet – efter stöldkupp

Efter stöldkuppen mot en skola spreds nationella provet i svenska på sociala medier.

Trots att Skolverket fick uppgifter om en läcka under gårdagen bytte man inte ut provet inför dagens skrivningar.

– I går kväll hade vi inga bevis på spridning. Under morgonen, runt 07.30, kunde vi konstatera att det finns en exponering av proven i sociala medier, säger Anders Boman, chef för provenheten på Skolverket.

Under tisdagsmorgonen började niondeklassare i hela landet att skriva provet.

Sent i går kväll, efter en artikel om att det nationella provet i svenska stulits i samband med ett inbrott på en skola i Stockholm, hörde flera elever av sig till Aftonbladet.

Eleverna hade vissa invändningar mot Skolverkets bedömning att provet – trots stölden – inte hade läckt ut.

Eleverna hade tagit del av provet via Snapchat.

Under måndagskvällen bekräftade Skolverket att de fått uppgifter om spridning via en lärare i Gävle.

Trots de uppgifterna bytte Skolverket inte ut provet utan överlät frågan till varje enskild rektor.

Bekräftar spridningen av provet

När Aftonbladet först fick tag på Skolverkets provchef Anders Boman under tisdagsmorgonen var han på väg till jobbet och hade inga detaljuppgifter.

Provenheten skulle samlas tidigt på morgonen för att försöka komma fram till vad som hänt.

– Rektorn på varje skola kan avgöra om man ska använda ersättningsprovet i stället. Det avgör rektorn utifrån vilka indikationer man har i sitt eget ekosystem, sa Boman.

Efter mötet återkom provchefen med besked:

Det var dagens prov som hade fått spridning.

– I går kväll hade vi inga bevis på spridning. Under morgonen runt 07.30 kunde vi konstatera att det finns en exponering av proven i sociala medier, säger Anders Boman, chef för provenheten på Skolverket.

Då var det för sent att agera.

– Det problematiska är att proven då var på gång att börja eller redan hade börjat, säger Boman.

Ni hade uppgifter om en läcka redan i går – borde ni inte ha agerat annorlunda redan då?

– Skolverket kan inte vara en del av en ryktesspridning. Om vi ska gå ut och rekommendera ersättningsprovet behöver vi ha sett riktiga bevis på det, säger han.

Kan ni härleda läckan till inbrottet?

– Vi har inte fått information som styrker att det har med skolinbrottet att göra, säger han.

Hur ska ni kunna garantera provresultatens säkerhet?

– Det vi rekommenderar är att lärare är extra observanta kring avvikelser mellan elevers provsvar och andra uppvisade kunskaper hos eleverna, säger Anders Boman på Skolverket.

Skolverket arbetar med att digitalisera proven inför framtiden.

– Vi är mitt uppe i det arbetet. Min bedömning är att den typen av problematik som vi sett nu på morgonen kommer bli betydligt mindre eller inte förekomma alls, säger Anders Boman.

Publisert:

LÄS VIDARE