2 039 fler invånare i Umeå

avTT

NYHETER

Umeås befolkning ökade med 2 039 personer under 2018 och uppgick den 31 december till 127 119 personer. Det visar officiell befolkningsstatistik från SCB.

Den främsta förklaringen till tillväxten är ökad inflyttning från utlandet, vilket sammanhänger med flyktingmottagningen och att allt fler har fått uppehållstillstånd i Umeå. Nettot, 756 personer, var dock något lägre än tidigare.

Vanligtvis tappar kommunen mot övriga riket, men Umeå har under de senaste fyra åren uppvisat ett positivt netto. I fjol var det 362 personer, och nettot från andra kommuner i länet var 339 personer.

Antalet födda var 1 481 personer, vilket är något över genomsnittet. Antalet döda varierar inte så mycket över tid och födelsenettot stannar på 574 personer.

ARTIKELN HANDLAR OM