Omstridda BB Sophia avvecklas

avMax Sommerstein

NYHETER

Gått med 180 miljoner i förlust, enligt DN

BB Sophia har sedan starten 2014 dragits med stora ekonomiska problem. Nu väljer Praktikertjänst att säga upp vårdavtalet med landstinget.

Enligt Dagens nyheter har BB Sophia haft en omsättning på 320 miljoner kronor och en förlust på 180 miljoner kronor och den dåliga ekonomin ska vara orsaken till att vårdavtalet nu sägs upp.

Johan Fredriksson, vd för Praktikertjänst, säger att man inlett fackliga förhandlingar och att man först därefter säger upp vårdavtalet.

– Det handlar om enorma förluster, ungefär 90 miljoner per år, säger han. Vi har vridit och vänt på saken och kommit fram till att vi själva inte kan vända på den utvecklingen. Därför väljer vi att kliva ur det här avtalet.

Hur kommer det sig att man gått med så stora förluster?

– Det är olika saker som ligger bakom. Verksamheten ligger nära en akutenhet i ett nytt hus med höga hyreskostnader. Dessutom har vi byggt upp en egen kapacitet för anestesi, operation och intensivvård, som står och väntar på att användas i samband med förlossning. Därför blir det mycket dyrare än till exempel på akutenheten.

”Tyngsta beslutet jag någonsin fattat”

Johan Fredriksson säger att personalen informerats på torsdagen och beslutet att säga upp vårdavtalet har varit svårt att fatta.

– BB Sophia har varit väldigt framgångsrikt ur ett kvalitetsperspektiv och Stockholm växer, så behovet av förlossningsvård finns verkligen. Dessutom är den väldigt omtyckt. Det har varit ett väldigt tufft beslut. Det tyngsta beslutet jag någonsin fattat.

BB Sophia har tidigare varit i blåsväder och fått kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att en kvinna avled efter förlossningskomplikationer.