Läsarna: Vi är lurade

NYHETER

Nio av tio läsare känner sig lurad av sitt elbolag - så svarar en av de stora leverantörerna

Nästan 92 procent av aftonbladet.se:s läsare upplever sig vara lurade av sitt elbolag.

Och väldigt många har synpunkter på hur elräkningarna är utformade.

– Jag tror att grundproblemet inte är hur räkningen är utformad utan i svårigheten att förstå vad det är man köper för något, säger Stefan Svensson, kundombudsman på Eon.

Att elräkningarna upplevs som svårförsteåliga, krångliga och invecklade är ingen ny fråga för elbolagen.

– Det har blivit något av ett mantra bland kunder och leverantörer. Under åren har jag pratat med tusentals kunder om fakturor, säger Stefan Svensson.

Håller med

Och han ger visst medhåll till kritiken. En del av problemet är att det man betalar varje månad är en uppskattning av den framtida elförbrukningen, som i sig är baserad på föregående förbrukning. Om den faktiska förbrukningen av någon anledning skiljer sig mycket åt från prognosen och man plötsligt får en väldigt dyr räkning - kan det i sig vara svårt att förstå. Men bättre tider är på väg.

– Det är en reform på väg att genomföras senast sommaren 2009. Då ska allas elmätare vara utbytta så att man varje månad kan registrera exakt hur mycket el man har gjort av med.

Med tiden hoppas Stefan Svensson att kunderna ska få en mer direkt syn på vad det är som kostar. Att man som kund lär sig att elkostnaden en kall februarimånad kostar si och så mycket mer än en ljummen juni, och så vidare.

Borde slå samman

Det finns också kritik mot att elräkningarna innehåller för många olika poster. Fasta och rörliga avgifter, elhandelskostnad och nätkostnader i en salig röra.

– Ur ett kundperspektiv kan jag hålla med om att elbolagen borde göra gemensam sak för att slå samman flera av posterna, just för att förenkla, säger Stefan Svensson.

Skälet till att det inte redan har skett är att elbolagen är rädda för att framstå som mycket dyrare än sina konkurrenter.

– Om vi skulle slå samman flera poster till en och sedan jämföras med ett bolag som inte gjort samma sak så skulle kunderna förstås undra över varför vårt pris skulle vara högra. Och så tänker alla elbolagen.

En tredje faktor om bidrar till elkostnadsförvirringen är bristande förståelse för vad som styr elpriset.

Många faktorer

– För oss i branschen är det logiskt att tillgången av vatten i magasinen, en trasig elkabel mellan Norge och Sverige, eller revisioner av avställda kärnkraftverk påvberkar priset i en eller annan riktning. men för gemene man är det inte lika lätt att begripa. Och där vet jag ärligt talat inte hur man ska kunna förenkla för kunderna.

På de stora elbolagens hemsidor har man gjort försök både att förklara posterna på elräkningen och hur elpriset sätts. Och på Konsumentverkets har man tagit fram ett jämförelsepris.

– Men det är tyvärr inte heller alldeles enkelt att förstå. Beroende på vilken slags kund man är måsta mn leta sig fram till rätt jämförelsepris.