Unga riskerar bli fattigpensionärer

avSusanna Vidlund

Svårbegripligt pensionssystem kritiseras av Unionen

Hundratusentals människor kan bli fattigpensionärer helt i onödan.

Skälet: Informationen om pensioner är så svårbegriplig att man inte kan ta till sig den.

Extra utsatta är de som är unga nu.

I dag presenterar Unionen rapporten "Pensionen - långt borta och nära". Den visar att en majoritet av de tillfrågade har dålig kunskap om pensionsfrågor. Endast var sjätte anser sig ha bra kunskaper om tjänstepension, premiepension och inkomstpension.

Mindre än hälften av de tillfrågade sade sig känna till PPM, när de fick höra namnet på den statliga premiepensionsmyndigheten.

Med det gamla pensionssystemet var det svårt att påverka den egna pensionen. Det nya systemet förutsätter att användaren har ett aktivt intresse och engagemang, något som kräver i sin tur kunskap.

Alarmerande

Unionens ordförande Mari-Ann Krantz skriver nu på DN Debatt att det är nödvändigt att i grunden förändra informationen om våra pensioner.

– Den alarmerande brist på engagemang för det viktiga pensionsvalet som Unionens rapport visar riskerar leda till att hundratusentals slutar som fattigpensionärer i framtiden och det helt i onödan, skriver Mari-Ann Krantz på DN Debatt.

It- och reklambranschen

De som arbetar på arbetsplatser som saknar kollektivavtal är extra utsatta.

– Det är framför allt de unga som riskerar att bli de stora förlorarna i detta sammanhang. De är främst de som arbetar i branscher som domineras av företag som saknar kollektivavtal, som it-, reklam- och konsultbranscherna.

Mest ointresserade av pensionen är de som är under 35. Det är extra allvarligt eftersom möjligheten att påverka sin egna pension är som störst då, menar Mari-Ann Krantz.

Halva summan

Skälet är att pengarna har längre tid att förränta sig och på det viset slipper man "panikspara" i slutet av sin karriär.

– Ett tidigt inträde på arbetsmarknaden är ett annat villkor för en god pensionsutveckling. Den som skjuter upp jobbstarten från 25 år till 30 år riskerar en näst intill halvering av sin tjänstepension, enligt en beräkning från Alecta.