”Samhället ställer högre krav på de unga”

avJohanna Melén

Förväntningar på att lyckas och krav på utbildning bakom ungas psykiska ohälsa enligt folkhälsoinstitutet

Förverkliga dig själv och bli en stjärna.

Annars är du ingen alls.

Samhället ger tusen möjligheter men för den som inte lyckas blir tillvaron svår.

Det är en förklaring till att Sveriges unga mår allt sämre, säger Sven Bremberg på Folkhälsoinstitutet till aftonbladet.se.

Världen ligger öppen för en 15-åring. Du kan bli en framgångsrik artist, en välkänd journalist eller en spännande person som sett hela världen.

Det enda som hindrar dig är du själv. Det kallas individualisering. Det är en fantastisk möjlighet men också en förklaring till att alltfler unga mår psykiskt dåligt, har ångest, går i självmordstankar och skadar sig själva.

– I grund och botten är det här utmärkt. Men det ställer högre krav på individen, att hantera alla de känslor det för med sig, säger Sven Bremberg, docent och ansvarig för barn- och ungdomsfrågor på Folkhälsoinstitutet.

Ställer högre krav

– Sverige är nog det land i världen som kommit längst när det gäller individualisering. Det ställer högre krav på ungdomar i det här landet än på många andra håll.

Det är en förklaring. En annan finns i skolan. I dag räcker det inte med gymnasiet. Man måste studera vidare. Alla klarar inte det.

– Det finns inget annat land som har haft en så kraftig försämring för unga på arbetsmarknaden som Sverige. Alla måste plugga men skolan är inte anpassad til det. 28 procent går ut gymnasiet utan fullständiga betyg. I dag är det största enskilda programmet på gymnasiet det individuella programmet, säger Sven Bremberg.

Forskningen bekfräftar det som visas i BRIS årliga rapport. Oron, ångesten och nedstämdheten ökar. Framförallt bland de över 15. I yngre åldrar finns inga bevis för att barnens psykiska hälsa har försämrats, enligt Bremberg.

Det finns saker att göra, skolan är viktig.

Mer yrkesutbildning

– Gymnasiet behöver få mer yrkesutbildning sedan behövs det coachning och matchning till jobb, säger Bremberg som menar att dagens gymnasieskola inte är tillräckligt anpassad efter hur arbetsmarknaden ser ut.

Också när det gäller individualiseringen och de höga kraven på varje individ kan skolan spela en viktig roll.

– Vi bör ge alla barn en social och emotionell träning. Träna på att känna igen sina känslor och lära sig hur man hanterar dem. En annan sak är att lära sig hantera problem och träna på problemlösning.

Var samhället bättre för de unga förr, när möjligheterna inte var lika många?

– På ett sätt var det enklare förr. Men det är det här samhället vi har nu och som vi har strävat efter. Istället för att kämpa för att få mat och kläder kan vi rikta in oss på att förverkliga oss själva. Jag tror ingen vill återgå till det gamla.