28 iskalla miljarder

avLena Mellin

NYHETER

Superpaketet ger
inga nya bilköpare

bilar till salu  Saabs fabriksområde var fullt med bilar i går. Risken finns att de blir kvar länge.

BRYSSEL. Volvos och Saabs akuta problem är att de säljer för ­få bilar.

Men det får absolut ingen lösning i regeringens krispaket.

Saab har under de senaste fem åren gått med drygt 16 miljarder i förlust. Det är 13 år sedan företaget gick med vinst.

Volvo sålde rekordmånga bilar förra året. Trots det blev det en blygsam förlust.

I höst har det blivit tvärstopp i orderböckerna. Den kris företagen redan befann sig i har förvärrats rejält.

Det här är problem som regeringens superpaket för fordonsindustrin inte råder bot på. Det faktum att kunderna sviker kan inte, eller vill inte, finans­minister Anders Borg (m) och näringsminister Maud Olofsson (c) ändra på.

För att beskriva utmaningarna för bilindustrin – och för regeringen – kan man dela upp bilindustrins problem i tre delar. De ultra-akuta, de akuta och de långsiktiga.

Det ultra-akuta. För att hålla Volvo och Saab, och deras underleverantörer, flytande under krisens allra mest akuta fas avsätter regeringen fem miljarder, femtusen miljoner kronor.

Det är pengar som kan ges som ”undsättningslån” mot fullgoda säkerheter. Regeringen vill kort och gott se till att företagen inte går omkull under den tid som krävs för att utarbeta planer för omstrukturering.

Det akuta. Volvo och Saab säljer för få bilar för att vara lönsamma. För Saab har det varit så länge, för Volvo är det relativt nytt.

Men det här gör regeringen ingen­ting åt, i alla fall inte i det här paketet.

I den stora stimulansplan, som klubbas av EU:s regeringschefer här i Bryssel i dag, finns utrymme för att stödja köp av nya, miljö­vänligare bilar.

Exempelvis genom att införa skrotningspremier för gamla bilar vilket man tror leder till att konsumenterna i stället köper en ny bil. Eller med premier för inköp av nya, miljövänliga bilar.

Miljöbilspremie finns i Sverige i dag. Men den upphör i sommar. Såvitt bekant planerar regeringen varken att förlänga den eller att införa en skrotningspremie.

Den som hoppats att regeringen skulle stimulera försäljningen av nya bilar blir alltså besviken. Ingen kommer att köpa fler Volvo eller Saab till följd av regeringspaketet.

Det långsiktiga. Här tar regeringen ett samlat grepp. I ett nytt statligt bolag som får tre miljarder i kapital samlas bilindustrins forskning. Det är ett sätt att centralisera, och rädda, forskning och utveckling i Sverige. Det är oerhört viktigt på sikt men löser inga akuta problem.

Dessutom garanterar regeringen lån, återigen med fullgoda säker­heter, i Europeiska investeringsbanken på upp till 20 miljarder kronor. Lånen ska användas av företag i bilindustrin för omställning till grön teknologi.

Även detta är viktigt – på lång sikt. Men löser inte de akuta problemen.

Regeringens krispaket möts av beröm från många håll. Men det hjälper inte dem som varslats om uppsägning på Volvo eller hos deras underleverantörer. Inte alls