FP på kollision med Tolgfors om försvaret

Publicerad:
Uppdaterad:

Tolgfors: Detta stökar till processen

Regeringen är oense om försvarsbudgeten.

I ett tal i dag sa folkpartiledare och utbildningsminister Jan Björklund att Sverige bör rusta upp - inte rusta ner.

Han fick snabbt mothugg från försvarsvarsminister Sten Tolgfors.

– Jag konstaterar att Folkpartiet ingår i regeringen och har samma budget. Tillsammans har vi fattat beslutet och det är det som gäller, säger han.

– Sverige måste åter snabbt kunna mobilisera flera brigader. Jag vet inte varför de avskaffades, men det var ett misstag, sade Folkpartiledaren Jan Björklund när han talade om Sveriges säkerhetsläge vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen på tisdagen.

En brigad innehåller omkring 5 000 soldater.

Rysslands krig mot Georgien, och den brist på förmåga att svara som Nato och EU därpå uppvisade, är en ”väckarklocka”, enligt partiet, som nu presenterar en rapport med en ny försvarspolitik.

Reinfeldt kommenterar inte

Utspelet kommer sent i arbetet med regeringens förslag till ny inriktning för försvaret, som ska presenteras den 7 mars, och går delvis stick i stäv med de förutsättningar Försvarsmakten givits i det arbetet.

Statsminister Fredrik Reinfeldt, på besök i Afghanistan, avböjer att för TT kommentera utspelet eftersom han inte tagit del av Folkpartiets nya förslag.

Björklund vill nu på nytt återuppta planeringen för försvaret av Sverige, stationera militära styrkor permanent på Gotland, återupprätta luftförsvaret av Stockholm, behålla ubåtar, och samtidigt inte minska något på Sveriges ambitioner när det gäller internationella militära insatser.

– Nedrustningen efter murens fall var logisk, men problemet är alltid att veta när en återtagning ska inledas. Det kan mycket väl vara en situation nu när återtagningen ska påbörjas, sade Björklund, även om han inte ser några akuta hot mot Sverige.

Nya kärnkraftverk

Björklund varnar också för energipolitiska risker som kan komma att påverka svensk säkerhetspolitik.

Tysklands beslut att avveckla kärnkraften har gjort landet mer beroende av rysk gas. Sverige kan tvingas in i en liknande situation om inte nya kärnkraftverk byggs här.

– De svenska kärnkraftverken börjar falla för åldersstrecket under 2020-talet. Vi har tre till fyra år på oss att fatta beslut om att bygga nya, om vi inte ska mista hälften av vår energiproduktion. I ett sådant läge kan rysk gas verka frestande, sade Björklund och anser att ett sådant beroende skulle vara säkerhetspolitiskt förödande.

”Stökar till processen”

Försvarsminister Sten Tolgfors slår fast att FP:s utspel inte har förankrats i regeringen och att det är regeringens beslut som gäller.

– Jag konstaterar att folkpartiet ingår i regeringen och har samma budget. Tillsammans har vi fattat beslutet och det är det som gäller, säger han.

När planeringsanvisningarna till försvaret antogs i november hade en säkerhetspolitisk genomlysning med anledning av kriget i Georgien gjorts. Sedan dess har inget nytt tillkommit, konstaterar han.

– Om en och en halv vecka ska Försvarsmakten lämna sitt svar. Detta stökar bara till processen, säger Tolgfors.

TT

Publicerad: