Mona Sahlin: Förtroendet för Nuder är orubbat

Av: Robert Triches

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Robert Triches

Mona Sahlin vägrar att kalla det för att hon gett Pär Nuder sparken som ekonomisk talesman för socialdemokraterna.

– Det har bland annat handlat om att det saknats lust och energi att sköta uppdraget. Det har absolut inte haft något att göra med vårt förhållande till varandra som arbetskamrater, säger hon.

På en direkt fråga ifall den personliga relationen förändrats efter petningen av Pär Nuder svarar Mona Sahlin:

– Det hoppas jag verkligen inte. Vi har känt varandra i 30 år.

Vid presskonferensen på socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 68 gjorde Mona Sahlin och partisekreteraren Marita Ulvskog allt för att avdramatisera de senaste dagarna turbulens efter Aftonbladets avslöjande att Pär Nuder har petats som socialdemokraternas ekonomiske talesman.

Som aftonbladet.se och flera andra medier kunde rapportera redan i går kommer Pär Nuder att sitta kvar i verkställande utskottet. Han kommer även att behålla sin plats i riksdagen.

Nuder har en viktig roll

Pär Nuder har en oerhört viktigt och stor roll i VU. Min tillit och förtroende för honom är orubbat, försäkrar Mona Sahlin.

– Jag och Pär Nuder har haft samtal om detta en längre tid. De har handlat bland annat om arbetssätt och arbetsformer och hur jag vill organisera hur vi jobbar i riksdagsgruppen.

– Det har också handlat om energi och lust till arbetet.

– Jag och Pär Nuder kommer att fortsätta med våra samtal om hur han ska fortsätta att bidra.

Nu ska en ny ekonomisk talesman utses.

Marita Ulvskog var på plats vid Mona Sahlins sida under presskonferensen.

– De förtroendevalda hade en del frågor, eftersom detta varit en snabb process och speglats i medierna. Det fanns ledamöter som hade en del frågor. Vi hade en jättebra diskussion om hur vi tillsammans med Mona ska leda det här partiet och förklara vad som händer så att folk inte blir överraskade under sådana här nyhetstäta dygn som vi nu har haft, säger Ulvskog.

Fick inte sparken

– Vi har också pratat om klimatmål och sjukvårdspolitik och hur vi ska börja förbereda oss för en EU-parlamentsvalrörelse.

Mona Sahlin får frågan vad hon inte gillade med Nuders sätt att arbete.

– Som jag sa måste vi ibland byta uppdrag utan att det är något dramatiskt med det.

Men Pär Nuder fick sparken?

– Nej, det fick han inte. Han fortsätter i VU och i riksdagen.

Men han avgick inte frivilligt?

– Alla diskussioner kan beskrivas på olika sätt. Ibland förs diskussioner med glatt hjärta – ibland inte, svarar Mona Sahlin.

Men vad var det som skilde era synsätt?

– Vad både han och jag upplevde var skillnader i arbetsförmågan och energin och att jag organiserar arbetet runt mig på ett nytt sätt. Det fick en mer dramatisk ton än vad det hade behövt bli.

Sahlin berättar att hon vill bygga ett lag istället för att bygga partiets ledning på en duo.

Är ditt lag färdigbyggt?

– Vi har det lag vi har och jag känner mig väldigt nöjd och trygg med det.

Det låter på dig att du och Nuder skulle varit överens?

– Det blev olyckligt. Det blev en mediediskussion om det som vi kunde ha fått diskutera på tu man hand.

Vad hoppas du uppnå med att byta ut Pär Nuder?

– Nu är nomineringsprocessen på full gång i riksdagsgruppen att utse en ny person. Jag jobbar annorlunda än vad Göran gjorde och varje person måste ha möjligheter att forma laget och arbetssättet.

Hur passade Nuder inte in?

– Jag vill inte uttrycka det som att han inte passade in.

Marita Ulvskog:

– Det här samtalet med Pär kommer att fortsätta. Vi kommer att prata om vad han ska göra som VU-ledamot och diskutera andra uppdrag.

Varför är han inte här i dag?

– Han kanske inte längtade efter att stå inför er här, säger Marita Ulvskog.

Pär kommer inte ha några problem att möta medierna så småningom, tillägger Mona Sahlin.

Vem som ska efterträda honom?

– Det är inte jag som bestämmer, säger Mona Sahlin.

Har du någon favorit?

– Det finns många goda partivänner som kan ersätta honom.

Tomas Östros har nämnts? (i Aftonbladet)

– Ja, han är en som kan ta den rollen, bekräftar Mona Sahlin.

Inom socialdemokraternas ledning fanns olika syn på hur arbetet skulle läggas upp och delvis fanns inte den lust och energi som skulle behövts.

– Slutsatsen blev att Pär Nuder lämnade.

Sahlin hade diskuterat andra uppdrag för Nuder.

– Jag ville inte sparka honom. Vi diskuterade vilka uppdrag som skulle kunna ge honom energi och lust.

Vilka uppdrag?

– Vi har bland annat pratat om att han skulle kunna engagera sig i utrikespolitiken.

Publicerad: