Livstid för dubbelmördare

Hovrätten fastställer tingsrättens dom

Doudou Ahoka, 34, slog ihjäl en 15-årig pojke och en 57-årig kvinna med ett järnrör.

Han dömdes till livstids fängelse av Linköpings tingsrätt.

En dom som i dag fastställdes av Göta hovrätt.

Det var på natten den andra november i fjol som 34-årige Doudou Ahoka mördade två personer i östgötska Ljungsbro med ett järnrör.

Han dömdes i maj månad till lagens strängaste straff, livstids fängelse – för mord, försök till mord, olaga frihetsberövande, hemfridsbrott och försök till utpressning.

Livstidsstraffet fastställdes i dag av Göta hovrätt.

”Exempellös brutalitet”

Linköpings tingsrätt skrev i domen att de brott som mannen begått har ”präglats av extrem hänsynslöshet”.

Den 15-årige pojken hade före sin död utsatts för ett ”omfattande, utdraget lidande som måste ha varit mycket ångestfyllt för honom”, står det att läsa i domen.

Angreppet mot den 57-åriga kvinnan har, enligt domstolen, varit ”exempellöst i sin brutalitet.”

Straffvärdet för morden är, enligt tingsrättens dom ”tveklöst fängelse på livstid”.

Fastställer domen

Av den rättspsykiatriska undersökningen som utfördes framkom att Ahoka inte hade behov av psykiatrisk vård. Den psykos han led av under mordnatten hade han, enligt Linköpings tingsrätt, själv orsakat genom att ta droger.

Den dömdes advokat, Thomas Bodström, överklagade till hovrätten och i dag kom deras dom.

De fastställer Linköpings tingsrätts dom.

Enig hovrätt

Doudou Ahoka har i överklagandet hävdat att han handlade under en så pass allvarlig psykisk störning att han saknade uppsåt och inte kan hållas ansvarig för sitt handlande.

Men liksom tingsrätten bedömer Göta hovrätt att Ahoka inte handlade under påverkan av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället. De slår fast att hans psykiska tillstånd varit självförvållat och utlöst av oaktsamhet.

Göta hovrätt var enig i sitt beslut.

Publisert: