Maud Olofsson om Nuon: ”Hade nog inte genomförts i dag”

Foto: Maud Olofsson.
NYHETER

Efter den misslyckade Nuonaffären vägrade förra näringsministern Maud Olofsson att bli utfrågad i KU.

Men sedan köpet nu utsetts till ”Sveriges värsta slöseri” ger hon sin syn på förvärvet i en egen text i tidningen Sunt Förnuft:

”Hade vi vetat det vi vet i dag så hade affären nog inte genomförts”, skriver hon.

Foto: Tidningen Sunt Förnuft.

När statligt ägda Vattenfall 2009 köpte det nederländska kraftbolaget Nuon för 89 miljarder kronor netto var det den största kontantaffären i Sveriges historia.

Tanken var att skapa Europas största energibolag, men affären gjorde Vattenfall skuldsatt och har i efterhand kraftigt försämrat bolagets finanser. Hittills har den kostat Vattenfall 53 miljarder kronor.

När föreningen Skattebetalarnas medlemstidning Sunt Förnuft i sitt nya nummer bad läsarna att utse ”Sveriges värsta slöseri” vann Nuonaffären överlägset med 34 procent av rösterna.

”Lätt att vara efterklok”

Dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt (M) hävdade att regeringen inte fattat något beslut om köpet och hänvisade till dåvarande näringsministern Maud Olofsson (C) och Vattenfalls styrelse. Miljöpartiet anmälde hanteringen av Nuonaffären till Konstitutionsutskottet, KU, men Maud Olofsson vägrade infinna sig vid utfrågningen.

När Sunt Förnuft bad Maud Olofsson att kommentera utnämningen av Nuonaffären till ”Sveriges värsta slöseri” avböjde hon till en början, men skrev sedan en egen text där hon ger sin syn på ansvarsfrågan.

”Det är alltid lätt att vara efterklok men det är viktigt att komma ihåg att när beslutet om Nuon togs av Vattenfalls styrelse så såg energimarknaden helt annorlunda ut än vad den gör i dag. Sedan dess har elpriserna sjunkit väldigt kraftigt, och många stora energiföretag i Europa har, precis som Vattenfall, kraftigt fått skriva ner värdet på sina tillgångar”, inleder Olofsson sin text.

”Ställde kontrollfrågor”

Hon skriver vidare att köpet föregicks av omfattande analyser som alla visade att det skulle bli en bra affär för Vattenfall och Sveriges skattebetalare.

”Samtidigt fanns det en del kritiska synpunkter och jag lyssnade noga på dessa. Det var därför som jag ställde många kontrollfrågor till styrelsens ordförande, bland annat om de fortsatt skulle klara avkastningskraven med detta inköp och jag fick jakande svar.”

Ytterst är det styrelsen som har ansvar för bolagets affärer, poängterar Maud Olofsson.

”Om man skulle ha en annan ordning, där ansvarig minister skulle fatta avgörande beslut i de statliga bolagen skulle det innebära att det statliga ägandet med över 50 bolag skulle bli till en omöjlighet.”

Beklagar investeringen

Avslutningsvis skriver Maud Olofsson att hon beklagar att Nuonaffären ”inte blev den lyckade investering som Vattenfalls styrelse och utomstående bedömare trodde och hoppades på”.

”Min förhoppning och min tro, är att både politiken och Vattenfall som bolag har dragit lärdom av det, och att vi framöver – med de nya ägardirektiv som Vattenfall fick under min tid som minister – kommer att ta en allt aktivare del i omställningen till ett hållbart energisystem.”

När Aftonbladet når Maud Olofsson befinner hon sig utomlands och avböjer att kommentera sin text.

Fotnot: Nya numret av tidningen Sunt Förnuft kommer på onsdag.

ARTIKELN HANDLAR OM