Aftonbladet avslöjar: Ordet som tände Saudivreden

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

"Man använder inte ett sånt språkbruk inom diplomatin"

1 av 8

Orutin, bristande kunskap om diplomatiska spelregler och ett felaktigt språkbruk väckte saudiernas ilska.

Enligt Aftonbladets källor inom regeringskretsen rår Wallström och Löfven själva för den diplomatiska krisen med arabvärlden.

– Man utmålar inte en annan stat som medeltida. Det är så amatörmässigt att man skäms, säger en källa.

Förtroendekrisen blev uppenbar när utrikesminister Margot Wallström (S) stoppades från att talaArabförbundets möte i Kairo på måndagen, efter påtryckningar från Saudiarabien.

Orsaken som gavs var, enligt den svenska regeringen, den mycket skarpa kritik som Wallström tidigare riktat mot landet i samband med pryglingen av fängslade bloggaren Raif Badawi.

– Det är närmast medeltida metoder, sa hon bland annat.

Samtidigt rasade en hetsig debatt i Sverige om huruvida det militära exportavtalet till Saudiarabien skulle omförhandlas eller sägas upp.

”Man använder inte sånt språk”

Aftonbladet har talat med en rad källor inom S och MP. De menar samstämmigt att den egna regeringen har begått en rad taktiska misstag – som orsakat arabvärldens ilska.

Att Wallström valde ordet "medeltida" i fördömandet av den saudiska rättskipningen är man särskilt kritisk emot.

– Man använder inte ett sånt språkbruk inom diplomatin, även om man naturligtvis är tydlig med vad man tycker och att man står upp för mänskliga rättigheter. Det är bara för dåligt. Tyskarna har lyckats framföra samma typ av kritik men utan att få den här våldsamma reaktionen, säger en källa.

Ett annat taktiskt misstag var, enligt Aftonbladets källor, att man lät oenigheten i regeringen om Saudiavtalet rasa för öppen ridå. Med följden att även motparten, saudierna, kunde nås av de signaler som kom från Sverige.

– Det är så oerhört oproffsigt att inte lösa den här frågan i förväg. Det var ju ingen nyhet för någon att vi tycker olika, säger en S-källa.

Lastar även Löfven

Flera av Aftonbladets källor menar att misstagen enbart kan förklaras av dåligt förarbete från utrikesdepartementet och orutin i regeringen.

Några lägger skulden direkt på statsminister Stefan Löfven.

– Här märks hans bristande erfarenhet. Han har inget grepp om utrikespolitiken, säger en källa med stor insyn i arbetet.

Aftonbladets källor menar att det nu bara finns en väg framåt om Sverige ska kunna reparera förtroendet med de 22 länder som ingår i Arabförbundet, som enhälligt tagit avstånd från Wallström.

– Samtala, samtala, samtala. Och förklara varför man sagt som man gjort och visa att det finns ett mycket starkt tryck på agerande hemma i Sverige, säger en S-källa.

Samtalen behöver dock inte ske på utrikesministernivå utan kan också föras via de svenska ambassaderna utomlands. Även näringsminister Mikael Damberg (S) som hanterar handelsfrågorna, ses som en viktig nyckel.

Några menar dock att krisen fått gå för långt och att tiden nu måste läka såren.

– Det enda man kan lyckas med nu är att försöka hitta sakfrågor där man har gemensamma ståndpunkter, för att kunna komma vidare i relationerna, säger en källa.

Wallström: Har inget att skämmas för

Aftonbladet har sökt Margot Wallström och kabinettssekreterare Annika Söder. Ingen av dem har återkommit.

Under torsdagsmorgonen när Wallström träffade den samlade pressen i samband med utrikesutskottets sammanträde i riksdagen, sa hon dock att hon "inte har något att skämmas för".

– Jag står för det jag har sagt och jag kommer inte att backa från mina uttalanden om demokratin och mänskliga rättigheter. Och sedan säger vi att vi hoppas kunna komma tillbaka till en bra dialog, också med Saudi.

Fotnot: Regeringen har tidigare i veckan meddelat att man tänkte säga upp det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien. Under torsdagens regeringssammanträde fattades också det formella beslutet i frågan.

Publicerad: