Tre moderater vill ha färre flyktingar

avJoachim Kerpner

NYHETER

Tre borgerliga riksdagsledamöter och MP-ledamot håller med

1 av 3 | Foto: TT
Per-Ingvar Johnsson (C), längst till höger i bild menar att Sverige borde försöka påverka andra EU-länder så att de tar emot fler.

Alla SD-kandidater till riksdagen vill att Sverige ska ta emot färre flyktingar.

Men också en C-kandidat, en MP-kandidat och tre M-kandidater.

- Inte minst här i Skåne är det en kraftig diskussion om detta i Centerpartiet, säger riksdagsledamoten Per-Ingvar Johnsson (C).

En förkrossande majoritet av de 563 riksdagskandidater med stor chans att komma in i riksdagen som svarat på frågorna i Aftonbladets Valkompass håller inte med om att Sverige ska ta emot färre flyktingar.

Inte heller Sara Skyttedal — som nu på DN Debatt vill sätta en gräns för hur många flyktingar vi kan ta emot — höll med när hon svarade på Valkompassens frågor. Hennes svar då var i stället "varken eller".

Inom Sverigedemokraterna höll alla kandidater  med. Undantagen inom Alliansen och den rödgröna oppositionen var få. Totalt handlar det bara om fem kandidater som svarade jakande på Valkompassens påstående att "Sverige ska ta emot färre flyktingar":

Riksdagsledamoten Per-Ingvar Johnsson (C). Han svarade "tenderar att hålla med".

Riksdagsledamoten Jan Lindholm (MP). Han svarade "håller med fullständigt".

Riksdagsledamoten Ewa Thalén Finné (M). Hon svarade "håller med fullständigt".

Riksdagsledamoten Anders Hansson (M). Han svarade "tenderar att hålla med".

Jörgen Warborn (M), som är kommunstyrelsens ordförande i Varberg. Han svarade "tenderar att hålla med".

Per-Ingvar Johnsson (C) säger till Aftonbladet:

- Sverige borde försöka påverka andra EU-länder så att de tar emot fler.

Då blir effekten att Sverige tar emot färre flyktingar?

- Ja, jag tycker att det borde vara så att man inom EU har ett större solidariskt ansvar för det.

Vad tycker andra centerpartister?

- Det finns en diskussion om detta i partiet, inte minst här i Skåne är det en kraftig diskussion.

Många centerpartister i Skåne håller med dig?

- Ja, många ser de praktiska problemen som har uppkommit i sommar. Migrationsverket har till exempel förelagt Östra Göinge kommun att ta emot fler flyktingar. Vi bör föra en diskussion i partiet om hur vi klarar den situation vi har, säger Johnsson.

Anders Hansson (M) håller med:

- Att vi ska ta vårt ansvar är en självklarhet. Men vi måste diskutera frågan hur vi kan hantera en ökande mängd. Det är viktigt att man är öppen med en sådan här fråga och diskuterar. Gör man inte det så vinner andra partier som tar upp frågan på det.

Så var går gränsen för hur många flyktingar vi kan ta emot?

- Det blir ju kanske det man måste diskutera till syvende och sidst. Men först ska vi föra en diskussion vad vi vill i frågan, och hur det ska finansieras. Sen kan vi diskutera om det ska vara en gräns, det vill jag låta vara osagt.

Vad händer i valet om man inte diskuterar detta?

- Jag oroar mig lite för att folk missnöjesröstar på SD eller andra partier i så fall. Det vore inte bra för Sverige, säger Hansson.

Aftonbladet har förgäves sökt Ewa Thalén Finné (M) och Jörgen Warborn (M) för en kommentar. Miljöpartisten Jan Lindholm (MP) säger:

- Alla flyktingar som kommer till Sverige ska ha ett korrekt mottagande, det råder det ingen tvekan om. Men vad jag menar är att vi vill använda biståndsmedel till att förebygga situationer som gör att människor tvingas lämna sina hem, till exempel katastrofer. Kan vi få färre människor att fly så är det bra, där tycker jag att Sverigedemokraterna har en poäng. Sedan är Sverigedemokraterna inte speciellt glada i att människor kommer hit, där vill jag inte tumma på mottagandet.

Bland de 22 riksdagskandidater som har svarat "varken eller" på Aftonbladets fråga om Sverige ska ta emot färre flyktingar, har flera utvecklat sina svar i Aftonbladets Valkompass. En av dem, riksdagsledamoten Jan Ericson (M), ger följande kommentar:

- Sverige ska ha en generös flyktingpolitik. Däremot kan man diskutera andra delar av invandringen, exempelvis vill jag se skärpta regler för anhöriginvandring. Dessa frågor måste få diskuteras utan att man blir beskylld för att vara främlingsfientlig. De flesta svenskar är inte främlingsfientliga!