Nyheter

AFTONBLADET AVSLÖJAR: Attendos skatt: 0 kronor

Av: 

Lisa Röstlund

NYHETER

Attendo Individ och familj AB har storsatsat på asylboenden.

De senaste tre åren har bolaget gjort 200 miljoner kronor i vinst – men inte betalat någon bolagsskatt.

– Vinsterna går inte in i verksamheten utan används för att betala räntor på lånen som finansierar ägarbyten, säger Börje Noring på Skatteverket.

Tipsa | Aftonbladet

Företaget Attendo Individ och familj AB driver bland annat HVB-hem för missbruksvård. På senare tid har man slagit sig in på en ny växande marknad: asylboenden.

Sedan december 2011 anlitas bolaget av Migrationsverket och i dag driver de 20 asylboenden runt om i Sverige.

I samband med kriget i Syrien konstaterar bolaget i sin årsredovisning att tillströmningen av asylsökande är fortsatt stor.

Vinsten skickas vidare

Förra året omsatte Attendo Individ och familj AB drygt en halv miljard kronor och gjorde en vinst på 69 miljoner kronor. Trots det betalar de ingen bolagsskatt.

Anledningen är att vinsten lämnas som koncernbidrag till moderbolaget Attendo Sverige AB, vars slutliga ägare, sex mellanbolag bort, är en riskkapitalfond i skatteparadiset Jersey.

Och eftersom vinsten skickats vidare uppåt i ägarhierarkin kan Attendo Individ och familj AB i årsredovisningen redovisa ett nollresultat eller till och med förlust.

Expert: Förvärvar dotterbolag

De två tidigare inkomståren har bolaget haft motsvarande upplägg.

2012 lämnade Attendo Individ och familj AB ett koncernbidrag på hela 71 miljoner kronor – men redovisade samtidigt ett underskott på 1,8 miljoner kronor i deklarationen.

2011 var koncernbidraget på 59 miljoner kronor, medan bolaget nolltaxerade hos Skatteverket.

Det är en sammanlagd vinst på 199 miljoner som inte beskattats.

De redovisade förluster som uppstår i och med koncernbidragen kan ackumuleras under flera år. Konsultbolaget Attendo Utveckling AB, ett systerbolag till Attendo Individ och familj, redovisar i deklarationen för 2012 ett ackumulerat underskott på 419 miljoner kronor. Det är i Attendo Utveckling koncernens underskott samlas.

Det underskottet på 419 miljoner kan kvittas mot vinster och innebär att koncernen inte behöver betala någon bolagsskatt de närmaste åren.

Koncernbidragen behöver inte heller redovisas som vinst i moderbolaget, eftersom man där kan kvitta bidragen mot räntor på lån från banker eller från ägare högre upp i hierarkin.

Börje Noring, skatterevisor på Skatteverket, beskriver den "skattetekniska justeringen" som ett standardförfarande.

– Man förvärvar dotterbolag genom en lånestruktur där man kvittar räntorna på banklån och ägarlån mot koncernbidragen. På så sätt blir vinsten noll.

”Vinsterna går inte in i verksamheten”

I fjol kom en ny lagstiftning mot ränteavdrag på lån som lämnas inom samma koncern, bland annat så kallade räntesnurror vid företagsförvärv.

Men fortfarande ligger stora ränteutgifter på externa banklån som holdingbolagen tagit när de köpt upp nya bolag. Enligt Skatteverkets rapport från 2012 förväntas välfärdsbolagen även framöver betala mycket lite i bolagsskatt på grund av de stora ränteutgifterna på banklånen. Och upplägget påverkar enligt Börje Noring även välfärdsbolagens verksamhet.

– Vinsterna går inte in i verksamheten utan används för att betala räntor på lånen som finansierar ägarbyten.

I juni kom Företagsskattekommitténs betänkande till regeringen med två förslag för att begränsa möjligheten att göra ränteavdrag även på externa lån.

ANNONS EXTERN LÄNK

SOMMAR-REA på barnkläder – 70% rabatt på märkeskläder

Kids Brand Store

Publisert: