Prästerna vill bota homosexuella

Av: Nivette Dawod

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3

Svenska kyrkan har beslutat att homosexuella varken ska fördömas eller skuldbeläggas.

Men flera präster ser läggningen som något som de kan korrigera eller bota, visar SVT:s Uppdrag granskning ikväll.

”Blir man utsatt för något så kan det hända något i ens sätt att orientera sig”, säger prästen Peter Artman i programmet.

Beslutet om att inte fördöma eller skuldbelägga homosexuella, eller försöka ”befria” personer från sin sexuella läggning togs 2005 av det beslutande organet i Svenska kyrkan, Kyrkomötet.

Men när SVT-programmet Uppdrag granskning ger sig ut med dold kamera och reportern uppger att han är homosexuell och söker bot svarar flera präster inom kyrkopartiet Frimodig kyrka, en av de mest konservativa falangerna inom Svenska Kyrkan, att de kan ”hjälpa”.

Reportern frågar Per Engström, kyrkoherde i Susedalens församling, som svarar: ”Kan Gud lyfta av mig det här? Då säger jag ja, utan att tveka. Annars vore han inte Gud. Den sjuke behöver själv inte tro”, om hur han ska hjälpa reportern ur homosexualitet.

Prästen Peter Artman i Vara pastorat säger till reportern som kallar sig ”Kalle Larsson” att den som aktivt önskar andra former av korrigering av lusten kan be om det. Vid ett senare tillfälle berättar han om sin bild av varför människor blir homosexuella.

Ber till Gud

”Vissa berättar om att de blivit utsatta för något i uppväxten, typ Peter Jöback, Jonas Gardell, som övergrepp. De kanske inte kopplar sin homosexuella läggning till den händelsen. Men jag har förstått det som att blir man utsatt för något så kan det hända något i ens sätt att orientera sig”, säger han i programmet.
Prästen Bertil Murray i Uppsala stift ber i programmet till Gud att ”Kalle Larsson” ska få möjlighet att älska också kvinnor.

Ytterligare en kyrkoherde, Mikael Nordin, i Västerfärnebo, tar upp frågan om trauman eller övergrepp i barndomen efter ett kort samtal om homosexualitet. Båda kyrkorepresentanterna gör det utan att känna till något om ”Kalle Larssons” liv, något som kan få allvarliga psykiska konsekvenser, enligt Lena Nilsson Schönneson, docent i klinisk psykologi, som intervjuas i programmet.

Av 12 präster och kyrkoherdar inom Frimodig kyrka som Uppdrag granskning träffar säger sex stycken att homosexualitet kan botas, tre av dem söker svar i övergrepp eller förträngda minnen.

Svenska Kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd är en av flera präster som är bekymrade i programmet.

– Vi har sagt att man inte ska ägna sig åt sådant här, säger han till SVT.

”Okunnigt och allvarligt”

Wejryd är den enda inom Svenska Kyrkan som sett hela programmet på förhand. Han har inte tid för kommentarer när Aftonbladet söker honom, men Cristina Grenholm, kyrkosekreterare, intervjuas också i programmet och svarar:

– Svenska kyrkans hållning är alldeles klar vad gäller vår inställning till homosexualitet. Vi bejakar det fullt ut. Därför har vi gemensamt ansvar i kyrkan att värna och välkomna homosexuella par och homosexuella personer. Det är okunnigt och allvarligt att relatera homosexualitet till övergrepp eller till att det skulle vara en sjukdom man kan botas från, säger hon.

Hon kan inte svara på om någon av de avslöjade prästerna eller kyrkoherdarna kan bli föremål för utredning av biskop eller domkapitel eftersom hon inte sett hela programmet.

– Det kommer att visa sig, säger hon.

Birro var bokad

Cristina Grenholm tror inte att präster eller kyrkoherdar som vill bota homosexuella är vanligt förekommande i Svenska kyrkan.

– Vi har inte haft anledning att misstänka att det här är vanligt förekommande.

Den kyrkopolitiska grupperingen Frimodig kyrka är en demokratisk grupp som är godkänd av Kyrkomötet och som man kan rösta på i kyrkovalet om man är medlem i Svenska kyrkan.

Författaren Marcus Birro var 2013 inbokad på ett möte med Frimodig kyrka i Göteborg, men ställde in av privata skäl. Han säger att han inte kände till något om prästerna som granskats av Uppdrag granskning.

”Jag ställde in mitt besök förra året. Jag har ingen koppling till dem och har ingenting att säga i den här frågan”, skriver han i ett sms till Aftonbladet.

Peter Jöback hälsar genom sin agent att han inte sett programmet och därför vill avvakta med kommentar.

Jonas Gardell har inte gått att nå.

FOTNOT: Uppdrag granskning sänds i SVT 1 klockan 20.00 ikväll.

Publicerad: