Dödshot mot politiker skrevs på valsedel

Cecilia Malmström (FP), EU-kommissionär

avLisa Röstlund

NYHETER

På en av valsedlarna som lämnades in vid söndagens EU-val skrev någon ett grovt dödshot mot EU-kommissionären Cecilia Malmström (FP).

Valmyndigheten gör nu polisanmälan.

– Vad vi tar för eventuella säkerhetsåtgärder går vi inte ut med, säger hennes pressekreterare Joakim Larsson.

En del av röstsedlarna som lämnades in vid vallokalerna i söndagens val till Europaparlamentet var skrivna för hand. Bland dem finns bland annat partier som inte ställde upp i valet angivna, som nazistiska Svenskarnas parti.

Bland alla dessa valsedlar finns en med ett mycket grovt dödshot av sexuell karaktär riktat mot EU-kommissionären Cecilia Malmström (FP).

Gör polisanmälan

Rösten kommer från en person i valdistriktet Lundby, Brämaregården-Rambergsstaden, på Hisingen i Göteborg.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att rösten är giltig, varför den redovisas som en del av valresultatet.

– Det finns inget lagstöd i vallagen för att göra lämplighetsbedömning av partinamn, säger Valmyndighetens kanslichef Kerstin Andersson till Aftonbladet och fortsätter:

– Enligt våra rutiner kontaktar Valmyndigheten polisen om det dyker upp något som kan bedömas vara av hotfull karaktär, vilket gjorts även i detta fallet.

Däremot har man hittills inte kontaktat Cecilia Malmström.

– Vi håller på att titta på den här frågan nu, säger Kerstin Andersson.

Hotas ofta

Cecilia Malmström är sedan 2010 EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor, som bland annat innefattar asyl- och migrationsfrågor. Hon har engagerat sig mycket för en humanare asylpolitik, under senare tiden bland annat mot att de flesta flyktingar från Syrien inte kan ta sig in i Europa på laglig väg.

Hennes pressekreterare Joakim Larsson säger till Aftonbladet att hon ofta får ta emot hot.

– Med tanke på de frågor Ceciilia Malmström har på sitt bord är det inte helt ovanligt med påhopp från människor från de yttersta politiska kanterna. Det lockar fram en del tveksamma åsikter.

Han uppger att man inte tänker kommentera det grova hotet på valsedeln.

– Vad vi vidtar för eventuella säkerhetsåtgärder är inget vi går ut med, säger Joakim Larsson.