Nyheter

Myndighetspersonal hängdes ut – nu föreslås SDU få stöd

Av: 

Lisa Röstlund

NYHETER

Efter att SDU i flera år nekats pengar från Ungdomsstyrelsen, har handläggare och medlemmar i myndighetens insynsråd hängts ut och hotats.

I år föreslås SDU:s ansökan beviljas – och förbundet väntas få runt två miljoner kronor i statligt stöd.

– Deras beteende med alla hot och uthängningar borde tala för sig självt. I stället lönar det sig, säger Rossana Dinamarca (V) som sitter i insynsrådet.

I fem år har Sverigedemokraternas ungdomsförbund Sverigedemokratisk ungdom, SDU, nekats bidrag från statliga Ungdomsstyrelsen, som numera heter Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Hängdes ut på SD-blogg

Det har inneburit överklaganden och protester från SDU, men också att handläggare och ledamöter i myndighetens insynsråd hängts ut på SD-riksdagsledamoten Thoralf Alfssons blogg. Där har han även uppmanat "fotsoldaterna" att agera mot myndigheten. I kommentarsfälten har flera av personernas hemadresser lagts ut, med uppmaningar till "hembesök".

Handläggare har även vittnat om att myndigheten därefter tagit emot mängder av mejl och telefonsamtal.

Orsakerna till att SDU nekats stöd har bland annat varit "brister i SDU:s demokratiska struktur".

Att SD och SDU nekas trots att alla övriga riksdagspartier ingår är inte unikt för ungdomsmyndigheten. Nobelstiftelsen har konsekvent sagt nej till SD:s närvaro vid Nobelfesten eftersom partiet anses stå så långt ifrån att verka i upphovsmannens Alfred Nobels anda gällande mänskliga rättigheter och jämlikhet.

Nyligen nekade även Folk och försvar SDU medlemskap för tredje året i rad.

Ledamöter protesterar

På sin hemsida skriver SDU om bland annat "islamisering" och att "mångkulturella fenomen så som stenkastning mot myndighetspersonal, bilbränder och gruppvåldtäkter" har brett ut sig i Sverige som en "ofrånkomlig effekt av massinvandringen".

MUCF fördelar på uppdrag av regeringen ekonomiskt stöd till bland annat hbtq-, kvinno-, barn- och ungdomsorganisationer. Intentionen är att stödja arbete "som kan handla om att främja jämställdhet, motverka rasism eller liknande former av intolerans eller att minska antalet aktiva inom våldsbejakande extremistmiljöer", uppger myndigheten.

I fjol delades 212 miljoner kronor till ut till 102 förbund, det vill säga drygt 2 miljoner kronor per förbund, fördelat beroende på storlek.

I år föreslås SDU ges stöd. Förslaget har presenterats för MUCF:s insynsråd, där flera protesterat. Men insynsrådet har inget beslutanderätt i frågan.

"Inget direkt krav"

Besluten fattas normalt enligt handläggarnas beslutsunderlag och det är vikarierande generaldirektör Eva Theisz som nu väntas fatta det formella beslutet.

Anders Hagquist, myndighetens kommunikationschef, säger att det inte går att kommentera eftersom inget formellt beslut ännu finns.

– Anledningen att SDU tidigare fått avslag var att man inte uppfyllde alla formella krav, bland annat saknades stadgar för de olika lokala organisationerna.

Finns det krav på att organisationerna ska verka för jämställhet och mot rasism?

– Det finns inget direkt krav på att man aktivt ska verka för det, däremot ska man följa demokratins idéer.

Hagquist citerar regeringens förordning som reglerar stöd från MUCF, enligt vilken organisationerna "i sin verksamhet respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering".

"Finner inte ord"

I insynsrådet hos MUCF sitter bland andra RFSU:s förbundsordförande och Cancerfondens Folkbildningsförbundets generalsekreterare. Där sitter även riksdagsledamoten Rossana Dinamarca (V), en av dem som hängts ut och hotats efter att SDU tidigare inte fått ekonomiskt stöd.

Hon är upprörd över förslaget att förbundet nu ska få pengar.

– Jag finner inte ord. Det är ingen självklar rättighet för alla organisationer att beviljas stöd. Deras beteende med alla hot och uthängningar borde tala för sig självt. I stället lönar det sig.

SDU har tidigare år bland annat framhållit att andra politiska ungdomsförbund fått stöd, och särskilt tryckt på att organisationen Unga muslimer givits bidrag.

– Det blir väldigt naivt och fyrkantigt om man bara ser till de formella kraven om stadgar som ska uppfyllas. Man borde lägga större tyngdpunkt vid frågor om demokrati, rasism och jämställdhet. Jag tycker att det är viktigast att se till: vad är deras syfte?

Kasselstrand: "Pratar aldrig mer med dig"

SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand vill inte säga något, eftersom denna artikelförfattare tidigare citerat statsvetarprofessor Jonas Hinnfors som anser att "antisemitismen är starkare i SDU" än hos SD.

– Det var du som skrev artikeln. Därför kommer jag aldrig mer att prata med dig.

Beslut väntas tas tidigast 12 januari.

ANNONS

Sänk elkostnaden! Jämför elavtal och hitta ett bra avtal för dig – helt gratis!

Extern länk från Compricer

Jämför och byt nu!

Publisert: