Per Ragnar ville göra cancertest – fick en broschyr

HELSINGBORG. Per Ragnar, 71, fick inte ta ett PSA-prov när han begärde det.

Nio månader senare upptäcktes att han hade aggressiv prostatacancer.

– Hade jag fått ta PSA-provet tidigare så kanske cancern inte skulle ha hunnit spridas, säger han.

12 drabbade berättar om det svenska vårdhaveriet

ARTIKELN HANDLAR OM