Uppgift: Ryssland vill flytta gräns mot Finland

TT

Publicerad 2024-05-22

Ryssland tänker ensidigt ändra havsgränsen mot Finland och Litauen, rapporterar finländska medier med hänvisning till ryska uppgifter.

Det finns inga skäl till oro, och Finland följer nyheten lugnt och sansat, enligt utrikesminister Elina Valtonen.

Det finns i nuläget inga officiella uppgifter om Rysslands planer i Finska viken och Östersjön, enligt utrikesminister Elina Valtonen. Hon säger vid en presskonferens på onsdagen att man utgår från att Rysslands drag handlar om en rutinmässig handling snarare än en provokation.

– Det här betyder ingenting för Nato vid det här laget, säger hon, rapporterar Svenska Yle.

Finlands myndigheter är kompetenta och har koll på läget, enligt utrikesministern.

– Det är kanske inte gynnsamt att göra ett stort nummer av det här, annars kanske man agerar på ett sätt som är till östgrannens fördel.

Valtonen påpekar att Ryssland har ingått bilaterala avtal med Finland om gränsen och att landet har undertecknat FN:s havsrättskonvention som definierar kuststaters maritima zoner.

Under onsdagen rapporteras att förslaget har tagits bort från den ryska myndighetssajten utan förklaring.

Agerar lugnt

Ett regeringsdokument som The Moscow Times hänvisar till gör gällande att Ryssland har för avsikt att förklara en del av vattenområdet i Finska viken samt nära Kaliningrad nära Litauen som sina inre havsvatten.

Enligt förslaget ska gränsen dras om i närheten av de ryska öarna Hogland, Sommarö, Rödskär, Lilla Tytärskär och Vigrund, skriver Svenska Yle.

Anledningen till förändringen är att den nuvarande gränsdragningen enligt det ryska försvarsdepartementet inte motsvarar ”den moderna geografiska situationen”.

Kremls talesperson Dmitrij Peskov uppger på onsdagen att det inte finns något ”politiskt” med åtgärden ”även om den politiska situationen har förändrats mycket sedan 1985”, vilket var året då det ryska territorialvattnet avgränsades, rapporterar AFP.

”Uppenbar upptrappning”

Det litauiska utrikesdepartementet meddelar att landet ser Rysslands planer som ett bevis på att Ryssland är ett hot mot grannländers och Europas säkerhet.

”Detta är en uppenbar upptrappning mot Nato och EU, och måste bemötas med ett lämpligt beslutsamt svar”, skriver Litauens utrikesminister Gabrielius Landsbergis på X.

Litauen kallar till sig Rysslands diplomatiske representant med anledning av uppgifterna.

Marko Mihkelson, ordförande för det estniska parlamentets försvarsutskott, ser Rysslands förslag som ett försök att se hur långt landet kan gå utan att Nato svarar kraftfullt, rapporterar Hufvudstadsbladet.

– Ryssland testar hur Nato reagerar och hur enhetlig reaktionen är, säger han.