Expert: Regeringen håller flyget under armarna

Hanna Odelfors/TT

Petra Hedbom/TT

Publicerad 2024-04-27

Flyget står för en stor del av människans klimatpåverkan. Men staten fortsätter att subventionera vårt flygande. Arkivbild.

Att regeringen skjuter till en dryg miljard till flygbranschen leder Sverige ännu längre bort från Parisavtalets mål, anser forskare. Nu föreslås ytterligare sänkningar av flygskatten till höstbudgeten.

– Det är väldigt olyckligt, säger Jonas Åkerman vid KTH.

Översvämningar, bränder och värmerekord på löpande band. Samtidigt som klimatförändringarnas effekter blir mer märkbara har regeringen fått allt skarpare kritik för sin klimatpolitik, bland annat från sitt eget expertorgan.

Men att regeringen i vårändringsbudgeten satsar en dryg miljard på att stötta flygbranschen är inte förvånande, menar Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet.

– Det är typiskt för den här regeringen som inte försöker att nå några klimatmål utan prioriterar andra mål. Men att flyget ska subventioneras på det här sättet saknar grunder, säger han.

Ökar flygvilja

Flygets påverkan på klimatet har ökat kraftigt de senaste decennierna. Den nya miljarden leder bort från en omställning till ett resande med mer klimatvänliga färdmedel, anser Jonas Åkerman, forskningsledare för strategiska hållbarhetsstudier vid KTH, inriktad på trafikforskning.

– Det är klart att det ökar vår benägenhet att flyga i stället för att välja andra transportslag, säger han.

Regeringen pekar i sin budget på att svenskarnas flygande minskade rejält under pandemin, och att de nya pengarna behövs för att lindra underskottet.

Utöver de flygsatsningar som presenterades i förra veckan har finansdepartementet även föreslagit sänkt flygskatt inför nästa års budget. Förslaget innebär en halvering av de skattebelopp som annars skulle ha gällt för 2025.

Håller flyget under armarna

Jonas Åkerman anser att regeringen håller flyget under armarna, särskilt mot bakgrund av att branschen redan får undantag när det gäller skatter för utsläpp.

– Det är anmärkningsvärt att man ger en miljard till en sektor som är en av dem som har allra störst klimatpåverkan – och som redan har skatteundantag i miljardklassen. Internationella flygresor är till exempel helt undantagna från moms, säger han.

Även Thomas Sterner anser att skattelättnader och andra tillskott innebär att flyget särbehandlas jämfört med andra transportslag.

– Jag ser inga argument för att gynna flyget utan det borde hanteras på samma sätt som järnvägen eller annan infrastruktur. Marknadskrafterna borde gälla även här – att man får betala vad det kostar, säger han.

ANNONS

Följ ämnen i artikeln