Ungdomshem tvingas stänga efter larm om hot och våld

Ivo: Har kopplingar till entreprenören Jan Emanuel Johansson

Uppdaterad 2021-12-20 | Publicerad 2021-12-13

De boende var så hotfulla att polisen backade undan – och anställda tog skydd i personalrummet.

En rad allvarliga brister gör att Stockholms Norra Ungdomshem förlorar sitt tillstånd med omedelbar verkan.

Verksamheten ingår i ett nät av företag som kopplas till den förmögne entreprenören Jan Emanuel Johansson.

– Det är så dumt att klockorna stannar, säger han.

I slutet av januari i år ryckte polisen ut till ett boende i Sollentuna. Det hade kommit rapporter om att obehöriga tagit sig i lokalerna. Patrullen beskrev senare att verksamheten liknande en ungdomsgård.

”Personalen var oftast ovetandes om vad som hände på boendet och ville att polisen skulle lösa problemen”, heter det i ett myndighetsdokument.

”Personalen hade enligt anmälan ett rum bakom köket, avskilt från övriga delar av verksamheten. Detta gjorde att personalen saknade uppsikt och kontroll.”

I juni var det dags igen. Då kom ett larm från ett ungdomshem i Norrtälje, där några av de boende hade hamnat i bråk med lokalinvånare. Vid tillfället riktades hot mot polisen som bedömes som så allvarliga att insatsen fick avbrytas.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, noterar:

”Verksamheten är enligt polisen överlag underbemannad och personalen tog skydd i personalrummet när bråk uppstod och låste om sig.”

Försvaret: ”Fullständigt absurt”

Anläggningarna är HVB-hem. Där ska utsatta ungdomar få trygghet och hjälp att bryta den negativa spiral som de hamnat i. Men på de två boendena har Ivo upptäckt ”omständigheter som riskerat inskrivna ungdomars liv, hälsa och personliga säkerhet”.

Verksamheten drivs av Norra Stockholms Ungdomshem AB. I november fattade myndigheten beslut om att återkalla företagets tillstånd.

”Ägare- och ledningskretsen samt personer med bestämmande inflytande i bolaget har visat på upprepade och mycket allvarliga brister”, skriver Ivo i avgörandet.

”Enligt Ivo:s mening kan bristerna på grund av sin omfattning och allvarlighetsgrad inte läkas i efterhand”.

En av dem som pekas ut i myndighetsdokumenten är entreprenören och sociala medier-profilen Jan Emanuel Johansson, 47.

Han har ingen formell roll i Norra Stockholms Ungdomshem. Johansson är dock vd för Dandelion Specialfastigheter AB, som tidigare hade en aktiepost i företaget.

Enligt Ivo har den välkände miljonären fortfarande inflytande över verksamheten. 

– Det är väldigt ledsamt att Ivo inte tar in någon med kunskap som förstår hur bolagsförsäljningar fungerar, säger Jan Emanuel till Aftonbladet.

– Jag har ett riskkapitalbolag som köper och säljer verksamheter. Ett av mina företag sålde de aktuella bolagen för flera år sedan.

Jan Emanuel Johansson.

Beskylls för bluffaffärer

Ivo har granskat det snåriga affärsupplägget, och hittat en rad felaktigheter:

”Det finns tydliga indikatorer på att aktieöverlåtelseavtalet med tillhörande revers har upprättats för skens skull och därigenom saknar trovärdighet.”

Jan Emanuel Johansson dömer ut det resonemanget.

– Om jag skulle vilja äga vårdverksamheter så skulle jag köpa sådana. Jag är kapitalist. Jag gör saker för att tjäna pengar.

– Varför skulle jag ge mig in i något som någon form av bulvan? Det finns ingen rimlighet i det över huvud taget.

Rapporter om våldsam personal

Ivo har även återkallat tillståndet för Hoppetgruppen AB och flera av företagets dotterbolag. Koncernen ägdes tidigare av Jan Emanuel Johansson, men han sålde 2018.

Ivo:s kartläggning visar att det finns en rad kopplingar mellan befattningshavare i Hoppetgruppen och Norra Stockholms Ungdomshem. I granskningen av Hoppetgruppen har en mängd allvarliga missförhållanden uppdagats:

  • Personal har utövat våld mot placerade ungdomar
  • Otillåtna tvångsåtgärder har förekommit i verksamheten
  • Flera personer i ledande ställning anses inte uppfylla kraven på lämplighet

Jan Emanuel Johansson säger sig inte ha någon insyn i Hoppetgruppens verksamhet.

På ett generellt plan är han dock mycket kritisk mot hur Ivo sköter sitt uppdrag.

– Det är en fruktansvärt dålig myndighet. Jag har kritiserat dem under många år, och de är medvetna om att de har en stor skuld i det som hände under flyktingkrisen 2015.

Hur menar du då?

– Ivo såg till att fullt friska vuxna karlar fick bo på behandlingshem för ungdomar. Kostnaderna blev enorma både för samhället och de enskilda.

Mikael Karlsson är vd för Norra Stockholms Ungdomshem. Han vill inte ställa upp på någon intervju, men kommenterar ärendet i ett mejl.

”Ivo:s kritik grundas till stor del på att Ivo inte tror på de uppgifter som lämnats in om om vem som är ägare till verksamheten. Ivo tror att Jan Emanuel Johansson är ägare, men det är helt fel.”

Gällande de aktuella incidenterna skriver Karlsson:

”Det är viktigt att komma ihåg att vi jobbar med ungdomar som har stora problem. Många av våra ungdomar rör sig i kretsar där det förekommer missbruk och kriminalitet. Men vi har sedan starten 2016 haft ytterst få allvarliga situationer.”

Aftonbladet har sökt företrädare för Ivo samt ledningen för Hoppetgruppen AB.

Genrebild.