BO:s rapport om porr sågas – "som nybörjare"

Helena Björk/TT

Publicerad 2021-10-13

Barnombudsmannen (BO) vill inte slå fast att porr gör män mer aggressiva. I en kartläggning skriver de att forskningen inte kan belägga det.

Det är ett forskningsmässigt misstag, anser statsvetaren Max Waltman.

På uppdrag av regeringen har BO kartlagt hur barn och unga påverkas av att titta på pornografi. Om porrkonsumtion leder till ökad risk för att begå sexuella övergrepp eller inspirerar till våldsamt sex – en fråga som debatterats – går inte att slå fast, enligt BO.

Enligt rapporten finns ett samband, men BO anser inte att det finns belägg för att porren orsakar övergrepp och sexuell aggressivitet.

Men alla är inte överens. Enligt Max Waltman, forskare i statsvetenskap vid Stockholms universitet, finns det redan belägg.

Allvarligt fel

Under 1970- och 1980-talet genomfördes forskningsstudier i USA och Kanada där man i experiment testade hur mäns aggressivitet och attityder påverkades av att de tittade på porr. Männen som tittat på porr uppvisade mer sexuellt aggressiva attityder än män i en kontrollgrupp som tittat på något annat, enligt Max Waltman.

Han menar att effekterna visats vara i huvudsak desamma bland yngre män som bland äldre.

– De (BO) skriver att det finns ett samband mellan pornografi och sexuella övergrepp bland barn. Men det är allvarligt att de skriver att det inte finns en orsak verkan, att de här barnen eller tonåringarna skulle vara mer sexuellt upptagna och därför söker sig till pornografi, säger han.

Elisabeth Dahlin, BO, är trygg med att slutsatserna i deras rapport är välgrundade.

– Det kommer alltid att finnas enskilda studier som visar på det ena eller det andra. Men vi har gått igenom 305 studier i ämnet och det går att visa att det finns ett samband mellan barns och ungas psykiska hälsa, beteenden och porrkonsumtion, men det har inte gått att komma fram till ett orsakssamband, svarar Elisabeth Dahlin på kritiken.

Hård kritik

Max Waltman är hård i sin kritik och kallar rapportförfattaren för ”nybörjare på forskning”.

– De har avgränsat sig för att hinna och tänkt att det ska fungera och inte läst in sig på annan forskning, det tror jag är ett stort misstag. Det gör man om man är nybörjare.

BO har tagit hjälp av ett expertråd bestående av fem seniora forskare, varav fyra professorer, som forskar om sexualitet och pornografi kopplat till barn och unga. Fokus i BO:s kartläggning är studier om barns och ungas pornografikonsumtion, betydelsen av att pornografi är lättillgängligt och eventuella samband med negativa effekter.

Den internationella litteraturen på området är omfattande, menar Max Waltman, som under sina 15 år i ämnet anser sig vara väl inläst. Det tycker han att BO också borde varit.

– De behöver inte uppfinna hjulet på nytt, säger han.

Samtal viktigt

– Vi har valt seniora forskare med stor erfarenhet som dessutom är välpublicerade inom ämnet, säger Elisabeth Dahlin, BO.

Budskapet i BO:s rapport är att det är viktigt att ha kritiska samtal med barn och unga i skolan om porr – och att ungdomarna själva kallar sexualundervisningen livsviktig. Max Waltman anser också att samtal behövs men ser framförallt behov av skarpare verktyg.

– Det är viktigt, för i dag finns det ingen lagstiftning som begränsar pornografi. Jag tycker att det är en jämställdhetsfråga att ha lagstiftning som begränsar pornografi, säger han.

Rättad: I en tidigare version tillskrevs ett citat fel person.