Nu ska bondens åkrar blomma

Av:  Kristina Erkenborn/TT

Böljande sädesfält med blomstrande inramning. Det är resultatet av en satsning på att rädda humlor och bin och därmed den biologiska mångfalden.

På söndagen uppmärksammas för femte året i rad den av FN proklamerade biologiska mångfaldens dag med evenemang runt om i landet. Hela Sverige blommar är ett samarbetsprojekt mellan lantbrukare, näringslivsaktörer och Hushållningssällskapen som de senaste åren spridit sig som en löpeld genom Sverige.

Många biarter är utrotningshotade vilket har en negativ betydelse för miljön och den biologiska mångfalden. Det oroar landets bönder som vill vara med och vända på trenden.

Obrukade åkerremsor

För att skapa fler blommande fält och därmed gynna pollinerande insekter som humlor och bin får lantbrukare frön för att så i obrukade åkerremsor ofta i utkanten av odlingarna.

– Det är en hjälp till självhjälp kan man säga, vi behöver fler pollinerare också för livsmedelsproduktionen. Det är inte bara ett sätt att hjälpa arterna för arternas egenvärde, utan också för att hjälpa oss själva. Det bli större skördar om vi har goda förutsättningar för pollinering, säger Markus Hoffman som är expert på mark- och vattenfrågor på LRF.

Under 2021 såddes cirka 700 hektar blommande fältkanter av fler än 700 lantbrukare och i år är målet att komma upp i 1 000 hektar blommor i åkerlandskapen, vilket enligt LRF:s prognoser kommer att lyckas.

Bra för humlor

I fröblandningarna finns både ett- och fleråriga blommor som honungsört och bovete, doft- och blodklöver samt solrosor i de södra delarna av landet. Grödor som alla är bra för humlor, men också snabba på att växa och hålla undan ogräs.

– Blomprojekten har även en estetisk funktion eftersom åkerremsorna ofta ligger längs med vägar och blir som ett slags skyltfönster för lantbrukaren, säger Markus Hoffman.

Publisert: