Ministern: Man ska inte skaffa fler barn än man kan försörja

Kvinnor födda utanför Sverige är hårdast drabbade av arbetslöshet. För att isoleringen ska brytas vill regeringen informera om familjeplanering – arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark öppnar nu för att fasa ut flerbarnstillägget.

”Man ska inte skaffa fler barn än man kan försörja”
Så påverkas barnen