Larmet om Östersjöns torskar: ”Zombiefiskar” fulla med mask

”Värre än någonsin – de håller på att svälta ihjäl”

Situationen för torskarna i Östersjön är mycket kritisk.

Det torskbestånd som finns kvar är mycket utmärglat och livslängden kort.

– Torsken som finns i Östersjön ser fruktansvärd ut. De simmar runt på botten som zombies, säger Nils Höglund, ansvarig för fiskepolicy vid Coalition Clean Baltic.

Torskbeståndet i Östersjön är på väg mot kollaps. För ungefär 40 år sedan fiskade man årligen upp 400 000 ton torsk ur i Östersjön. I dag är den årliga fångsten mindre än 20 000 ton.

Aldrig har situationen för torskarna varit så här dålig, enligt Nils Höglund.

Extremt mager torsk, så kallad slipstorsk, från södra Östersjön.
Extremt mager torsk, så kallad slipstorsk, från södra Östersjön.

– Torsken simmar runt på havets botten och letar efter mat, men den växer inte. Den torsk vi ser i dag liknar inte ens en torsk. Den har ett stort huvud med skrumpen kropp som är mager och tanig. De har mask i levern som gör att den blir sjuk. De ser helt enkelt fruktansvärda ut.

”Aldrig varit så här illa”

”Zombietorsken” är väldigt långsmal till skillnad från hur torsken brukar se ut. En vanlig torsk ska vara fet och ha en stor mage. Forskare har genom studier även kunnat se att den lever mycket kortare tid än annan torsk.

– Det har aldrig varit så här illa, torsken håller på att svälta ihjäl. Forskare har märkt torskar för att försöka förstå vad som händer med tillväxten. Det man sett hittills är att man inte hittar märkta torskar som levt längre än 400 till 500 dagar efter märkningen. Det är en skrämmande siffra då torskar blir betydligt äldre än så, säger Nils Höglund.

För yrkesfiskarna är det inte längre kommersiellt gångbart att fiska torsk i Östersjön. Det finns helt enkelt ingen fisk kvar och den torsk som finns kvar är pygméliknande.

En anledning till detta tros vara användandet av trålfiske.

– Det är en komplex situation i Östersjön, med ett ekosystem i obalans. Men att dessa ”zombiefiskar” har uppkommit beror delvis på att fisketrycket varit för hårt för länge. Ett effektivt trålfiske tar även liten fisk, en fångst som man sedan
slänger tillbaka för att de är för små. Tillståndet i havet och ett oansvarigt trålfiske gör att beståndet blir stressat, säger Nils Höglund.

Extremt hög dödlighet

Anledningarna till att torsken har minskat så mycket i storlek beror på att de leker och blir könsmogna mycket tidigare än innan. Nu kan torskarna leka redan när de är 20 centimeter.

– Detta var helt otänkbart för några år sedan. För ett par år sedan var torskarna minst 40 centimeter när de började leka. Nu stressas de att leka allt tidigare för att överleva.

Finns det någon uppskattning på hur många av torskarna som är ”zombies”?

– Jag skulle säga att de allra flesta som finns kvar är ”zombies” eller ”pygméfiskar”. Det vi har sett är att dödligheten bland dem är extremt hög. Detta är ingen liten kris. Detta är en fullständig kollaps för torsken i Östersjön och nu måste nödåtgärder till omgående.

Publisert: