Försäljning av jaktkort stoppas efter HD-dom

Av:  TT

Som en konsekvens av Högsta domstolens dom i tvisten mellan Girjas sameby och staten slutar länsstyrelsen i Norrbotten omedelbart att hantera jakttillstånd eller fiskekort inom samebyns område.

När och hur Girjas tar över är inte klart. Andra frågor måste också lösas.

– Hur jakten ska hanteras i fortsättningen är nu en fråga för Girjas sameby, säger länsstyrelsens kommunikationschef Fredrik Hedlund, till tidningen Svensk Jakt.

HD:s dom, som ger samebyn ensamrätt att bestämma om vilka som ska få jaga småvilt och fiska i området, träder i kraft omedelbart. Det innebär att länsstyrelsen inte längre har rätt att upplåta jakt i området.

De som har löst och betalat jaktkort kommer att få tillbaka sina pengar, säger Hedlund till P4 Norrbotten.

Helgmöte

Matti Blind Berg, ordförande i Girjas sameby, säger att samebyn ska ha ett möte på söndag för att diskutera hur man jobbar vidare med hanteringen av jakt- och fiskekort.

– Men jag har ingen aning om när vi kan sätta igång förvaltningen, det är omöjligt att säga just nu.

TT: Det kommer alltså att vara en period då man inte kan köpa eller aktivera jakt- och fiskekort inom området?

– Så kommer det att vara, under en period. Vi måste nu hitta ett sätt att hantera det på, säger Blind Berg.

Fullt rimligt

Hans Geibrink, jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet, förstår länsstyrelsens skyndsamma beslut.

– I och med att domen säger att staten sedan klockan nio i morse (torsdagsmorgonen, reds anm) inte längre har rätt att upplåta småviltsjakt i området är beslutet fullt rimligt, säger han.

Som han ser det innebär domen också att ansvaret för viltvård och tillsyn i området läggs på samebyn.

– Men det går väl att avtala om andra lösningar. Det är många detaljer som måste redas ut mellan samebyn och länsstyrelsen, säger Geibrink.

Lockar många

HD:s dom väcker också frågor om fisket i området – och möjligen i fler delar av fjällkedjan, om andra samebyar hävdar samma rätt som Girjas.

– Fiskebeståndet måste ju skötas och förvaltas. Där gör länsstyrelsen ett bra arbete och har regelverk för att förhindra utfiskning. Nu vet vi inte vad som händer i nästa skede, men ska samebyarna ta över får de lägga ned väldigt mycket arbete på detta, säger Anders Karlsson, biträdande generalsekreterare i Sportfiskarna.

Han konstaterar att fisket av röding, öring och harr är en viktig grund för turistnäringen i fjällområdet.

– Det handlar om tiotusentals människor som löser kort i dessa områden varje år. I Norrlands inland är det också en stor del av den bofasta befolkningen som nyttjar möjligheterna, säger Anders Karlsson.

Publisert:

LÄS VIDARE