Skärpta krav för studentflaken – nu krävs värd ombord

Publicerad:
Uppdaterad:
Flera tragiska dödsfall har fått polisen att hårdare regler för studentflak.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN
Flera tragiska dödsfall har fått polisen att hårdare regler för studentflak.

NYHETER

Efter flera svåra olyckor som kostat liv skärper polisen reglerna för studentflak.

Samtliga ekipage även i Uppsala måste från i år både godkännas av polis och ha en flakvärd.

– Olyckor som den i Visby får bara inte hända, att ett studentfirande slutar med att man mister livet, säger Örjan Brodin vid polisen i Uppsala.

I juni 2016 drabbades Visby av en tragisk dödsolycka då en 19-årig student hamnade mellan traktorn och flaket i samband med ett studentfirande.

Uppsala har hittills varit förskonade från några liknande dödsolyckor. Men efter den tragiska händelsen på Gotland har reglerna skärps i hela landet.

– Peppar peppar får man väl säga. Hittills är vi förskonade från några allvarligare olyckor i Uppsala. Olyckor som den i Visby får bara inte hända, att ett studentfirande slutar med att man mister livet, säger Örjan Brodin på polisen i Uppsala.

Foto: Dennis Pettersson
Flaggan på halv stång. Det tragiska dödsfallet i Visby 2016 har lett till hårdare regler för studentflaken.

Utspring 5 juni

Fredag den 5 juni är det dags för årets studenter att firas i Uppsala, och många av dem kommer att välja att göra det på ett lastbils- eller traktorflak i centrala stan.

– Det är väldigt populärt, men det finns också en del att tänka på. Både för den som ska köra själva flaket, men det kan vara smart att eleverna är uppmärksamma och följer upp så att den som ska köra dem följer alla regler, fortsätter Örjan Brodin.

Brukar några fordon nekas vid besiktningen?
– Nej, det är inte vanligt. Förra året hade vi dock en förare som valde att chansa och inte besikta sitt ekipage, men han kom inte långt innan vi stoppa honom – och alla studenter fick kliva av. Jag tror att han blev stämd av studenterna som hade betalat mycket för att fira deras stora dag på ett studentflak.

Förutom att det krävs en besiktning är det också polisen som bestämmer den rutt som studentflaken ska följa i centrala Uppsala, och med anledning av de många vägbyggen som pågår just nu kommer rutten att dras om.

– Vi får se hur vi kommer att göra. Men klart är att vi får dra om den tidigare rutten då det pågår en massa byggen överallt, säger Örjan Brodin.

Tänk på det här

Anmälan av ekipage
Arrangören eller den som beställer ett studentekipage måste anmäla ekipaget och dess start och slutdestination. Anmäl ekipage med följande innehåll till: studentflak.uppsala@polisen.se

✔︎ Färdväg
Information om färdväg kommer att meddelas framöver via mail till dem som har anmält ekipage till polisen samt via polisen.se och Facebook-sidan ”Polisen i Uppsala län”.

✔︎ Besiktning av ekipage
Förbesiktning av samtliga fordon/ekipage/flak ska ske innan man får transportera studenter. Besiktning sker den 5:e juni, klockan 07.30-12.00, av polispersonal på plats vid IFU Arena.

✔︎ Flakvärdar
På grund av att det 2014 och 2016 skedde många allvarliga olyckor vädjar polisen till er som ska köra fordon och vara flakvärdar att ha tät kontakt med varandra.

✔︎ Säkerhet
Säkerheten prioriteras, och därför behöver villkoren nedan uppfyllas:

  • att studenternas antal per ekipage är lämpligt och att de är placerade så att det inte kan uppstå någon fara

  • att ha hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga och hindrar någon att falla av flaket

  • att säten eller bänkar ska sitta fast

  • att utrymmet för studenterna inte får ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador

  • att en direktkontakt mellan flakvärd och förare finns genom ett tillförlitligt kommunikationssystem. Om mobiltelefon används, ska den vara uppkopplad under hela färden

  • att inte köra fortare än 20 km/h (Gångfart rekommenderas = max 7 km/h) och endast köra på vägar där högst 70 km/h är tillåtet

  • att om transporten sker på släp ska detta var kopplat till dragfordonet på ett trafiksäkert sätt

  • att föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras, behövs lägst behörighet B sedan 2 år

  • att om någon av ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda gäller grundreglerna: man får inte transportera personer på ett släpfordon som inte har genomgått lämplighetsbesiktning för personbefordran. Polisen får i så fall hindra fortsatt färd

  • att avbryta färden efter två timmar

Mer information hittar du på polisens hemsida.

Publicerad:

LÄS VIDARE