Platscheferna på Espresso House hetsas med hårda krav och bonuslöften

Unga arbetsledare larmar om hur de pressas av kafékedjans högsta ledning

De kräver enormt mycket av baristorna, men platscheferna på Espresso House är själva under hård press från sina överordnade.

Anställda som Aftonbladet varit i kontakt med vittnar om att ledningen lockar med bonusar på hundratusentals kronor.

För många är de summorna dock långt utom räckhåll.

– Det var totalt omöjligt för mig att uppfylla kraven, säger en arbetsledare.

”Som platschef har man lite makt, men man får ta skulden för mycket. Schemat kan läggas extremt tajt. Stängningarna ska vara perfekta men inte ta någon tid. Ingen övertid får beviljas.”

”Min närmsta chef bad mig skicka hem personal om inte försäljningsresultaten var bra nog.”

”På mina få lediga dagar behövde jag ändå jobba då jag nästan alltid tog emot samtal från kollegor som grät hysteriskt på grund av all press. De stod ofta ensamma med alldeles för mycket att göra, så jag fick komma in och hjälpa till, obetalt.”

Aftonbladet har i en serie artiklar rapporterat om allvarliga missförhållanden på kaféjätten Espresso House. Baristor vittnar om obetald övertid, extrem stress och bristande livsmedelshantering.

Men det är inte bara personalen på golvet som jobbar under press. Nu larmar även platschefer, som har helhetsansvar för verksamheten på ett fik, om orimliga arbetsvillkor.

– Folk på alla nivåer pressas stenhårt från den högsta ledningen. Målet är att vinsten ska bli så hög som möjligt, säger en uppgiftslämnare.

– För många platschefer kretsar hela livet kring jobbet på Espresso House. De sliter oerhört hårt för att deras shop ska bli så framgångsrik som möjligt.

Tvingas täcka för sjuka kollegor

Aftonbladet har varit i kontakt med ett stort antal nuvarande och tidigare platschefer. Bilden som de ger är samstämmig: Att hålla personalkostnaderna nere är helt centralt.

”På stormöten poängterades ofta att personalen är det viktigaste, men också det dyraste”, skriver en person.

”Eftersom jag är fackligt engagerad betalade jag givetvis ut övertid till min personal. Detta ledde till att jag fick skära ner i personalen på plats”, uppger en annan.

Många platschefer berättar att de tvingas slita till bristningsgränsen för att uppfylla ledningens högt ställda krav.

– När någon sjukanmälde sig så var det mitt ansvar att ta personens pass. Då jobbade jag ofta från att vi öppnade klockan 07 tills stängning vid 21, utan rast, säger en arbetsledare.

Får resultatlön i stället för övertid

Platscheferna har inte rätt till övertidsersättning för extraarbete. I stället kan de få bonus om kaféet som de ansvarar för når de uppsatta målen. Enligt dokument som Aftonbladet har tagit del av uppgick den så kallade resultatlönen till 3 000 kronor per månad 2017–2018.

– Vi som hade chefstjänster fick aldrig något extra betalt för övertid eller om vi jobbade på obekväma tider, säger en tidigare platschef.

– De högre upp sa att det ingick i lönen. Men vi tjänade inte så mycket bättre än baristorna. Med övertidsersättning kunde de få mer pengar än vad vi fick.

För att resultatlönen ska betalas ut måste platschefens fik nå både kvantitativa och kvalitativa mål. I den förstnämnda kategorin ingår krav på att omsättnings- och personalbudgeten ska uppfyllas. I den andra listas interna kontroller som Espresso House genomför. Dessa är:

  • Gästens väg: Ungefär en gång i månaden får varje kafé besök av personer från huvudkontoret som ska kontrollera det som möter kunderna. De tillser bland annat att sortimentet är komplett, att maskinerna fungerar och att det är rent kring serveringen.
  • Mystery shopper: Här kontrolleras att personalen bemöter kunderna på rätt sätt, använder de föreskrivna hälsningsfraserna och bär korrekt klädsel.

Vid sidan av detta genomförs en grundligare översyn två gånger om året. Denna kallas ”baristans väg”, och då granskas fiket minutiöst.

– De kollar så att det är städat överallt, in i minsta vrå. De kollar också så att alla papper och sådant är i ordning, säger en platschef.

– Inför de kontrollerna är det vanligt att man jobbar över för att allt ska vara tipptopp.

Enligt regelverket ska ”gästens väg”-kontrollerna vara oanmälda. Flera anställda uppger dock att de ofta får kännedom om dem i förväg.

– Resultatet av granskningarna styr också hur mycket de överordnande får i bonus. Därför är det i deras intresse att det går bra, säger en person.

Kan få stora summor i bonus

Platscheferna för de kaféer med högst omsättning erbjuds också ett så kallat partneravtal. Det innebär att platschefen belönas om fiket når det budgeterade resultatet, samt får mycket goda resultat i samtliga internkontroller.

Bonusbeloppet beror på omsättningen. Enligt Aftonbladets uppgifter kan det handla om summor kring 150 - 200 000 kronor per år.

De beloppen är dock mycket svåra att nå upp till.

– Jag skulle säga att den betalas ut i undantagsfall. När jag jobbade så genomfördes en stor ombyggnation i närheten. Det gjorde att vår omsättning sjönk, men ledningen tog inte hänsyn till det, säger en person.

– Det var totalt omöjligt för mig att uppfylla kraven.

När en platschef ingår partnerskapsavtalet så förlängs också uppsägningstiden till sex månader.

– Många av platscheferna är unga, och de här villkoren gör att man blir väldigt låst, säger en uppgiftslämnare.

– Dessutom är det vanligt att cheferna börjar som baristor och sedan arbetar sig uppåt. Då är det lätt att man behandlar folk på golvet som de själva blev behandlade. Det gör att ingenting förändras.

En annan anställd är inne på samma spår.

– Bland dem som är lite högre upp i hierarkin så är det sektliknande. De går in för jobbet så mycket att det påverkar deras sätt att tänka.

I ett mejl till Aftonbladet skriver Robin Wilhelmsson, pressansvarig på Espresso House, att företaget tagit in externa experter för att komma tillrätta med problemen.

”Som vi nämnt tidigare ser vi mycket allvarligt på det som inträffat och inget av det som har beskrivits är förenligt med hur vi ska arbeta. Vi ser att vi behöver förbättra oss i vår arbetsgivarroll, och de felaktigheter som har inträffat är självklart något vi ber om ursäkt för och tycker är väldigt olyckligt”, skriver han.

”Vi granskar nu kritiskt våra rutiner, ledarskapsutbildningar och kommunikationsvägar för att säkerställa att de förbättras.”

Publisert:

LÄS VIDARE