SKL-ordföranden kritiseras för varning om ny flyktingvåg

Anders Knape (M), ordförande för SKL, Sveriges kommuner och landsting, varnar för en ny stor flyktingvåg: Kan komma nästan lika många som 2015

”Det är vi inte riktigt rustade för”
Migrationsverket tillbakavisar